COORDINATION – And, or, but, either … or, neither … nor, also, as well, nor, both … and, not only … but also

CMLE + CMLE: “COORDINATION”

1. TANIM

C羹mleyi oluturan unsurlar birbirlerine “coordination” yolu ile baland覺klar覺nda,

癟eitli “coordinator”lar kullan覺lmaktad覺r. Bunlardan basit olanlar,

kullan覺m a癟覺s覺ndan daha kapsaml覺 olanlar ise;and

or

but,

either … or

both … and

nor, neither … nor

not only … but (also/as well)

olarak gurupland覺r覺labilir.

2. KULLANIM VE EV襤R襤

2.1. And, or, but

Kullan覺m ve 癟eviri a癟覺s覺ndan bu 羹癟 basit “coordinator” 繹nemli sorunlar oluturmazlar.

Kimi zaman “but” kelimesi “except” (= d覺覺nda, haricinde) anlam覺n覺 ta覺yabilir. Bu durumda “but”

kelimesini bir y羹klem izlerse y羹klem “to” kullan覺lmadan balan覺r.

2.2. Either … or

2.3. Both … and

– I wonder whether I should stay and wait or whether it is better to leave.

Kalmal覺 ve /Kal覺p beklemeli miyim yoksa / ya da /, ayr覺lmak daha m覺 iyi bilemiyorum.

“And” T羹rk癟e’ye “ve”, “y羹klem + – Ip”, ya da “,” eklinde aktar覺labilir. “Or”

T羹rk癟e’ye “ya da”, “veya”, “(ve)yahut”, ya da “,” ile aktar覺labilir. “But”

T羹rk癟e’ye “fakat”, “ama”, “ancak”, ya da “,” ile aktar覺labilir.

– We have no choice but resign.

襤stifa etmekten baka bir se癟eneimiz yok.

– Either you are crazy or I know nothing.

(Ya sen 癟覺lg覺ns覺n ya da ben birey bilmiyorum! ) / Eer sen 癟覺lg覺n deilsen ne olay覺m !

– You may either stay here or (you may) go out.

襤ster burada kal ister 癟覺k.

Bu yap覺 T羹rk癟e’ye “Ya … ya da”, “襤ster … ister” yap覺lar覺 ile aktar覺l覺r.

– The old secretary could both type excellently and take shorthand.

Eski sekreter hem kusursuz daktilo yazabiliyordu hem de steno biliyordu.

Bu yap覺 T羹rk癟e’ye “Hem … hem de”, “Gerek … gerekse” yap覺lar覺 ile aktar覺l覺r.

2.4. Nor

“Nor” kullan覺lan c羹mlede, vurgu salamak i癟in, “繹zne + y羹klem” yap覺s覺 tersy羹z edilerek devrik yap覺

oluturulur.

– He didn’t accept the offer. Nor did he refuse it.

Teklifi kabul etmedi. Red de etmedi./Reddetmedi de.

Bu yap覺 T羹rk癟e’ye “ne … ne de” ya da ” -mEdII / mEyEcEI gibi, ….. olumsuz

y羹klem” eklinde aktar覺labilir.

2.5. Not only … but (also/as well)

“Nor” kullan覺lan c羹mlede olduu gibi, “Not only…” yap覺s覺yla c羹mleye balanmas覺 durumunda c羹mlede

devrik yap覺 oluur.

– Not only does he play the guitar but he is a good singer (as well).

Sadece gitar 癟almakla kalmaz, iyi bir ark覺c覺d覺r da.

– They not only broke/Not only did they break into his office, (but) they also stole his

computer.

Hem b羹rosuna zorla girdiler hem de bilgisayar覺n覺 癟ald覺lar.

Bu yap覺 T羹rk癟e’ye “sadece / yaln覺zca + {olumsuz / olumlu y羹klem } … bir de /

ayr覺ca / 羹stelik + { olumlu / olumsuz y羹klem } yap覺s覺 ile ya da “hem … hem de”

ile aktar覺l覺r.

2.6. Neither … nor

Bu yap覺da da vurgu amac覺 ile devrik yap覺 kullan覺labilir.

– We are neither aware nor (are we) fully ignorant of the subject.

Konu hakk覺nda ne bilgimiz var ne de tamamen bilgisiz durumday覺z.

Bu yap覺 T羹rk癟e’ye “ne … ne de” eklinde aktar覺labilir.


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/sentence/sinavingilizce.com/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 40

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sentence/sinavingilizce.com/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *