Monthly Archive:: April 2016

Subjunctive Mood (襤stek Kipi) Konu Anlat覺m覺

Subjunctive Mood (襤stek Kipi) Konu Anlat覺m覺 T羹rk癟ede dilek kipi …mesi, …mas覺 eklindedir. C羹mle olarak 繹rneklersek; Ben Alinin burda olmas覺n覺 istiyorum. Doktor Ona dinlenmesini s繹yledi, gibi.

Whether Kullan覺m覺 – 襤ngilizce Ders Notlar覺

Whether Kullan覺m覺 – 襤ngilizce Ders Notlar覺 ….ip ….imedii anlam覺nda olup, olaya iki y繹nl羹 bakan bir bala癟t覺r. Whether balac覺 bazen or not da alabilir. Genellikle or not ifadesi parantez i癟inde verilir. Bu balac覺n deiik konumlu isim c羹mleciklerindeki kullan覺m覺n覺 g繹relim.

襤lgi Zamirlerinde K覺saltma – Relative Pronouns

襤lgi Zamirlerinde K覺saltma – Relative Pronouns zne durumunda (…en, …an) iken k覺saltma: 1.) Active c羹mlelerde Bir komplike c羹mlede bir temel c羹mle (main clouses) ve bir yan c羹mlecik (subordinate clouses) vard覺r. Main clouseda kesinlikle k覺saltma yap覺lamaz. K覺saltma yan c羹mlecikte yap覺l覺r. Konumuz s覺fat c羹mlecikleri olduuna g繹re yapaca覺m覺z k覺saltma s覺fat c羹mleciinde olacakt覺r. (Bu konuya hakimiyet i癟in belli ipu癟lar覺

Imperative Konu Anlat覺m覺 – 襤ngilizce Ders Notlar覺

Imperative Konu Anlat覺m覺 – 襤ngilizce Ders Notlar覺 Emir kipi demektir. T羹rk癟ede emir t羹m ah覺slara verilebilir. Ingilizcede b繹yle deildir. Ingilizce mant覺覺na g繹re emir sadece kar覺dakine verilir. Dier ah覺slara emir verilmez.

Causative Konu Anlat覺m覺 – 襤ngilizce Ders Notlar

Causative Konu Anlat覺m覺 – 襤ngilizce Ders Notlar Ettirgenlik kipidir. 襤ngilizce d覺覺nda dier dillerde yap覺s覺 basittir ama ingilizcede biraz karma覺kt覺r. Ettirgenlik, bir eylemi bakas覺na yapt覺rmak demektir. T羹rk癟ede bu tir eki ile salan覺r, ayr覺 bir fiil yap覺s覺 yoktur. kestirdim, diktirdim, sildirdim… gibi.

襤ngilizcede Be Going To, Was / Were Going To Kullan覺m覺

襤ngilizcede Be Going To, Was / Were Going To Kullan覺m覺 Be Going To Gelecek zaman覺 ifade etmek i癟in kullan覺lan bir kal覺pt覺r. Yak覺n gelecek diye de tan覺mlan覺r. En g羹zel ifadesi gelecee dair 繹nceden planlanm覺 veya yak覺n zamanda olmas覺 kesin olan eylemleri ifade etmektir.

襤ngilizcede USED TO Kullan覺m覺

襤ngilizcede USED TO Kullan覺m覺 Used to: …irdi (Ge癟mite al覺kanl覺k gerei yap覺lan olaylar覺 ifade ederken kullan覺l覺r.) I used to smoke when I was at university. (niversitedeyken sigara i癟erdim.)

襤ngilizcede Might + Have V3 Kullan覺m覺

Might + Have V3 …m覺 olabilirdi veya ….e bilirdi anlam覺ndad覺r. Fakat burada ihtimal anlam覺 vard覺r. Asl覺nda ge癟mi bir olay覺n olas覺l覺覺 olamaz ama Might + Have V3 kullan覺m覺 genelde ge癟mite tehlike arz eden durumlarda kullan覺l覺r. Bu kullan覺m daha sonra Unreal yap覺larda detayl覺 incelenecektir.

襤ngilizcede ‘Had to’ Kullan覺m覺

襤ngilizcede ‘Had to’ Kullan覺m覺 Had to: …gerekti Gerekti anlam覺na gelir. 襤lerdeki konularla kar覺mamas覺 i癟in bunun iyi 繹renilmesi gerekir. Ge癟mite bir zorunluluktan dolay覺 yap覺lmas覺 gereken ve yap覺lm覺 eylemleri ifade etmek kullan覺l覺r.

B襤R CMLEN襤N ANLAMINI BULMA, ANA F襤KR襤 BEL襤RLEME – YDS, Ielts, Toefl, LYS …

B襤R CMLEN襤N ANLAMINI BULMA, ANA F襤KR襤 BEL襤RLEME – YDS, Ielts, Toefl, LYS … Her dilde olduu gibi 襤ngilizce’de de her bir c羹mlenin bir ana anlam覺 vard覺r ve buna ana fikir denir. Elbette ki c羹mlelerin i癟erisinde bulunan farkl覺 yap覺lar bize olaylar, kiiler, bulunulan yer ve zaman hakk覺nda ek bilgiler verir, ancak her zaman i癟in K襤M –