Tag Question – 襤ngilizcede Tag Question Kullan覺m覺

Tag Question (RQ)

Kuyruk癟a sorular覺 demek olup, ………deil mi? diye T羹rk癟eye 癟evrilir. Dier dillerde pek 繹nemli bir ayr覺nt覺 olmamas覺na ramen 襤nglizce boyutu 繹nemli olan bir konudur. Tag Question, (TQ) c羹mle sonlar覺nda ……de / da, ……..deil mi, tamam m覺 gibi ifadelerdir.

襤nglizce de ne yaz覺k ki TQlar bir kelime ile yaln覺z yap覺lm覺yor. Y羹zlerce versiyonu olan ve belli bir sisteme g繹re 癟al覺an bir konudur. Mant覺覺 anla覺ld覺ktan sonra asl覺nda pek te zor deil. YDSnin fix sorusudur. Ya de, da veya deil miden kesin bir soru gelir. zellikle de, dadan kesinlikle soru gelir. Eer deil miyi de sorarlarsa bu konudan iki soru gelmi olur. Bu nedenle iyi bilmek gerekir.


1.) ……….deil mi?

Bu ifade 襤nglizcede belli bir mant覺a g繹re 癟al覺覺r. Kesinlikle ezberlemeden, bu mant覺覺 yakalamak gerekir. imdi mant覺覺n覺 anlamak i癟in uygulamalar覺n覺 maddeler halinde g繹relim:

a.) …….deil mi ifadesi yard覺mc覺 fiil ile kurulur ve c羹mle olumlu ise TQ olumsuz; c羹mle olumlu ise TQ olumlu olur.

He refused to participating in the meeting, didnt he? (O taplant覺ya kat覺lmay覺 red etti, deil mi?)

She doesnt study, does she? (O 癟al覺m覺yor, deil mi?)

Yard覺mc覺 fiilin c羹mlede kullan覺lan tensenin yard覺mc覺 fiili olduuna dikkat ediniz. Yani 襤nglizcede TQn覺 olutururken herhangi bir yard覺mc覺 fiil deil de c羹mlemizin tensesinin yard覺mc覺 fiilini kullan覺yoruz.

b.) TQlarda daima ah覺s zamirleri kullan覺l覺r.

The workers demand raise, dont they? (襤癟iler zam talep ederler, deil mi?)

Dont the workers deil de dont they yaz覺ld覺. 羹nk羹 TQlarda daima ah覺s zamirleri kullan覺l覺r. Bu durumda c羹mledeki 繹znenin zamirini tespit etmek 繹nem kazanmaktad覺r. Ayr覺ca 繹znenin tekil 癟oul oluu da 繹nemlidir.

Everybody was against the project, werent they? (Herkes projeye kar覺yd覺 deil mi?)

Every, no t羹revlerinde fiil tekil 癟ekilir. (羹nk羹 bunlar覺n zamirleri belgisiz zamirlerdir ve belgisiz zamirlerin fiilleri tekil 癟ekilir.) Ama 繹zne 癟oul olaca覺ndan TQn覺 oluturulurken zamir olarak they kullan覺l覺r. they kullan覺m覺 da yard覺mc覺 fiili 癟oul ister. Bu nedenle yukar覺daki c羹mlede werent they kullan覺ld覺.

Everything has to be taken into consideration, havent they? (Her ey g繹z繹n羹ne al覺nmal覺d覺r, deil mi?)

Take into consideration: g繹z繹n羹ne almak

c.) Fiilin olumlu olumsuz tespiti de 癟ok 繹nemlidir.

Baz覺 c羹mlelerde olumsuzluk eki olan not olmad覺覺 halde c羹mle olumsuzdur ve b繹yle c羹mlelerin TQ覺 olumlu olarak kurulur.

No money was asked, was it? (Para istenmedi, deil mi?)

They can hardly get on well, can they? (Onlar pek iyi ge癟inemiyorlar, deil mi?)

Get on well: iyi ge癟inmek

d.) Bir bileik c羹mlede TQ temel c羹mlecie g繹re yap覺l覺r.

Some of the members claimed that inflation would raise, didnt they? (yelerin baz覺lar覺 enflasyonun y羹kseleceini iddia ettiler, deil mi?)

He should have rung up as soon as he arrived there, shouldnt he? (Onun oraya var覺r varmaz telefon a癟mas覺 gerekirdi, deil mi?)

Ring up: telefon a癟mak

Temel c羹mlecik 癟eviride sona gelen c羹mleciktir. Bu nedenle TQ 癟eviride sona gelen y羹kleme sorulur da diyebiliriz.

e.) I think, I suppose, I believe, I guess (san覺r覺m, galiba), I am afraid (korkar覺m) gibi giri c羹mlelerinde TQ bunlardan sonraki c羹mlecie sorulur. 羹nk羹 temel c羹mlecik bunlardan sonraki c羹mleciktir.

I think, he will resign, wont he? (San覺r覺m o istifa edecek, deil mi?)

I am afraid, the other team will not come, will it? (Korkar覺m dier tak覺m gelmeyecek, deil mi?)

***Not: Yukar覺daki ifadelerin bulunduu c羹mlelerde iki c羹mlecikten herhangi birisi olumsuz ise TQ olumlu kurulur. 羹nk羹 birinin olumsuzluu dierini de etkiliyor.

I dont think, they will accept the offer, will they? (Sanm覺yorum, onlar 繹neriyi kabul edecekler, deil mi?)

Giri c羹mlesi olan Idont think olumsuz olduu i癟in TQ olumlu kuruldu. 羹nk羹 yukar覺daki c羹mle ayn覺 zamanda 繹yledir:

I think, they wont accept the offer, will they? (San覺r覺m, onlar 繹neriyi kabul etmeyecekler, deil mi?)

Bu ayr覺nt覺 YDS de pek sorulmuyor.

f.) TQlarda yard覺mc覺 fiil ile olumsuzluk eki not mutlaka kontraktl覺 yaz覺l覺r.

The money is everything, isnt it? (Para her eydir, deil mi ?) Yani is not it? eklinde yaz覺lamaz.

g.) Birn ci tekil ah覺sta f maddesinin kural覺ndan dolay覺 TQ, arent I? eklinde kurulur.

I am right, arent I? (Ben hakl覺y覺m, deil mi?)

Normalde bu c羹mlenin TQ覺 amnt I eklinde olmal覺yd覺. Ama am yard覺mc覺 fiili ile not olumsuzluk eki amnt eklinde k覺salt覺lamad覺覺ndan alternatifi olan are yard覺mc覺 fiiline gidilmitir. Eer c羹mle olumlsuz ise b繹yle bir s覺k覺nt覺 yoktur. TQ am I eklinde kurulur.

I am not unright, am I? (Haks覺z deilim, deil mi?)

g.) Emir c羹mlelerinde will yard覺mc覺 fiili ile TQ kurulur.

Dont go outside, will you?

Let i癟in de benzer bir durum vard覺r. TQ kurulurken shallden faydalan覺l覺r.

Lets go shopping, shall we?

Emir c羹mlelerinde TQ tamam m覺? anlam覺ndad覺r. Bu nedenle olumlu olumsuz; olumsuz olumlu durumu yoktur. Yani c羹mle olumlu iken TQ olumlu; c羹mle olumsuz iken TQ olumsuzdur.

2.) 襤nclusion (Dahil Etme)

…….de, da anlam覺ndad覺r. Bu yap覺dan soru gelme ihtimali daha y羹ksektir. 襤nglizcede bunu salayan 癟ok say覺da kelime vard覺r. T羹rk癟ede kat覺l覺nan yarg覺 ister olumlu olsun ister olumsuz ols覺n dahil etme ayn覺 ekilde ……de, da ile yap覺l覺r. 襤nglizcede b繹yle deildir. Dahil etmeyi salayan bir 癟ok kelime vard覺r. 襤fadenin olumlu olumsuz oluuna g繹re deiik kelimeler kullan覺l覺r. imdi bir tablo halinde bunu verelim.

Olumlu Olumsuz

So Neither / Nor (Sonralar覺ndaki c羹mlecik devriktir.)

Too / Also Either (Sonralar覺ndaki c羹mlecik d羹zg羹nd羹r.)

He can speak German fluently; so can I. (O Almancay覺 ak覺c覺 bir ekilde konuur; ben de.)

He can speak German fluently; I can too. (O Almancay覺 ak覺c覺 bir ekilde konuur; ben de.)

He can speak German fluently; I can also. (O Almancay覺 ak覺c覺 bir ekilde konuur; ben de.)

G繹r羹ld羹羹 gibi her 羹癟 kullan覺m da ayn覺 anlamdad覺r.

Bu konuda unlara dikkat etmemiz gerekir:

  • Yarg覺n覺n olumlu olumsuz tespiti.
  • Eer olumlu ise so, too, alsodan birini se癟eriz. Eer so se癟misek sonras覺 devrik olmak zorundad覺r. Bu, bala癟 anlam覺ndaki so (bu nedenle) ile kar覺覺kl覺覺 繹nlemek i癟indir. Eer too veya also se癟misek sonralar覺 d羹zg羹n bir c羹mleciktir.
  • Eer yarg覺 olumsuz ise ve neither veya nor se癟misek sonralar覺ndaki c羹mlecii devrik yapar覺z; eer either se癟misek sonras覺 d羹zg羹n bir c羹mleciktir. Eitherda olumsuzluk anlam覺n覺 katan n olmad覺覺 i癟in sonras覺ndaki c羹mlecikte yard覺mc覺 fiil ile birlikte olumsuzluk not eklenerek olumsuz olarak yaz覺l覺r.

They dont like Turkish coffe; neither do I. (O T羹rk kahvesini sevmez; ben de.)

They dont like Turkish coffe; nor do I. (O T羹rk kahvesini sevmez; ben de.)

They dont like Turkish coffe; I dont either. (O T羹rk kahvesini sevmez; ben de.)

G繹r羹ld羹羹 gibi her 羹癟羹 de ayn覺 anlamdad覺r.

Sorusu:

  • Either Neither (veya dierlerini) c羹mlede bo b覺rakarak sorarlar.
  • …..de, da anlam覺n覺 veren yap覺n覺n hepsini bo b覺rakarak sorarlar. Bu daha zordur.

Tunik tahmini: Soru olumludan gelecek. (Kas覺m May覺s s覺navlar覺 ters mant覺kla iledii i癟in bu tahminde bulunuyor.)

He tried to estimate the likely effects of the new millenium at the meeting and, ……………………

  1. a) neither did I b) I didnt either c) So do I d) so did I e) I did so

YDS’de sorusu bu ekilde gelir. 襤lk aramam覺z gereken c羹mlenin olumlu olumsuz oluudur. Yukar覺daki c羹mle olumlu olduu i癟in a ve b 覺klar覺n覺 eliyoruz. 襤kinci bakmam覺z gereken c羹mlenin fiilidir ki Simple Past olduu i癟in yard覺mc覺 fiilimiz did olmal覺d覺r. c 覺kk覺 da elendi. So kullan覺m覺n覺n sonras覺nda devrik istediini de bilirsek cevap (d) kendiliinden 癟覺k覺yor. G繹r羹ld羹羹 gibi c羹mleyi anlamaya bile gerek olmadan soruyu 癟繹zebiliyoruz.

He has never been to the US and, ………………………………..

  1. a) neither I have b) I have either c) so have I d) so do I e) nor have I

Yukar覺daki a癟覺klaman覺n ayn覺s覺 bu soruya da uygulan覺rsa cevab覺n (e) olduu rahatl覺kla g繹r羹lecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *