Konu Anlat覺m覺

襤ngilizcede For ve Since Kullan覺m覺 ve Farkl覺l覺klar覺

襤ngilizcede For ve Since Kullan覺m覺 ve Farkl覺l覺klar覺 For ve since ingilizcede en 癟ok kullan覺lan bala癟lardan ikisidir. Kullan覺mlar覺 癟eitli farkl覺l覺klar g繹sterir.

Condition Clauses – Koul C羹mleleri

Condition Clauses – Koul C羹mleleri CONDITION CLAUSE IF 1.1. First conditional u an ya da gelecee ait ger癟eklemesi m羹mk羹n olas覺l覺k anlat覺r.

Time Clauses – 襤ngilizce Konu Anlat覺m覺

Time Clauses – 襤ngilizce Konu Anlat覺m覺 TANIM “Time Clause” yap覺larda zaman uyumu kural覺na dikkat etmek gerekir. Bu c羹mlelerde, ana c羹mle ile yan c羹mlede kullan覺lan tense uyumlu olmal覺d覺r. Yani,

Not only….. but also…. Kullan覺m覺 ve rnek C羹mleler

Not only….. but also…. Not only在ut also c羹mlede kullan覺ld覺覺nda c羹mleyi devrik c羹mle haline getirir. Anlam覺 SADECE/YALNIZCA DE襤L 色 AYNI ZAMANDA d覺r. Baz覺 durumlarda also kullan覺lmayabilir. Bu kafan覺z覺 kar覺t覺rmamal覺d覺r. Alsonun yerini as well de alabilir. I lost my glasses. I lost my notebook. -> Not only I lost my glasses but also my notebook. (Sadece g繹zl羹羹m羹

Neither … nor… Kullan覺m覺 ve rnek C羹mleler

Neither … nor… Kullan覺m覺 ve rnekler NE色吉E de anlam覺na gelir. Olumsuz bir yap覺dad覺r ve olumlu fiille kullan覺l覺r. C羹mleninanlam覺n覺 olumsuz yaparlar.

While ve When Kullan覺m覺

While ve When Kullan覺m覺 YDS s覺nav覺nda s覺k癟a kar覺la覺lan bala癟lard覺r. When ve While bala癟lar覺n覺n Past Continuous Tenselerde genellikle 2 ekilde kullan覺l覺rlar.

Even Though ve Even If Kullan覺mlar覺 / Aralar覺ndaki Farklar

Even Though ve Even If Kullan覺mlar覺 / Aralar覺ndaki Farklar Even though (Buna ramen) Even though bir olay, ger癟ei veya doruyu anlatmak i癟in kullan覺l覺r.

Subjunctive Mood (襤stek Kipi) Konu Anlat覺m覺

Subjunctive Mood (襤stek Kipi) Konu Anlat覺m覺 T羹rk癟ede dilek kipi …mesi, …mas覺 eklindedir. C羹mle olarak 繹rneklersek; Ben Alinin burda olmas覺n覺 istiyorum. Doktor Ona dinlenmesini s繹yledi, gibi.

Whether Kullan覺m覺 – 襤ngilizce Ders Notlar覺

Whether Kullan覺m覺 – 襤ngilizce Ders Notlar覺 ….ip ….imedii anlam覺nda olup, olaya iki y繹nl羹 bakan bir bala癟t覺r. Whether balac覺 bazen or not da alabilir. Genellikle or not ifadesi parantez i癟inde verilir. Bu balac覺n deiik konumlu isim c羹mleciklerindeki kullan覺m覺n覺 g繹relim.

襤lgi Zamirlerinde K覺saltma – Relative Pronouns

襤lgi Zamirlerinde K覺saltma – Relative Pronouns zne durumunda (…en, …an) iken k覺saltma: 1.) Active c羹mlelerde Bir komplike c羹mlede bir temel c羹mle (main clouses) ve bir yan c羹mlecik (subordinate clouses) vard覺r. Main clouseda kesinlikle k覺saltma yap覺lamaz. K覺saltma yan c羹mlecikte yap覺l覺r. Konumuz s覺fat c羹mlecikleri olduuna g繹re yapaca覺m覺z k覺saltma s覺fat c羹mleciinde olacakt覺r. (Bu konuya hakimiyet i癟in belli ipu癟lar覺