both and kullan覺m覺

COORDINATION – And, or, but, either … or, neither … nor, also, as well, nor, both … and, not only … but also

CMLE + CMLE: “COORDINATION” 1. TANIM C羹mleyi oluturan unsurlar birbirlerine “coordination” yolu ile baland覺klar覺nda, 癟eitli “coordinator”lar kullan覺lmaktad覺r. Bunlardan basit olanlar, kullan覺m a癟覺s覺ndan daha kapsaml覺 olanlar ise;

Both … and Kullan覺m覺 ve 覺km覺 Soru 繹z羹m羹

Both … and Kullan覺m覺 Hem … hem de anlam覺na gelmektedir. Bu yap覺da paralel ifadeler i癟in kullan覺l覺r. Both dan sonra gelen ifade ile and den sonra gelen ifade paralel yap覺lar olmal覺d覺r. Yani 1. olumlu ise, 2. de olumlu olmal覺, eer 1. olumsuzsa 2. de olumsuz olmal覺d覺r.