What Kullan覺m覺 – 襤ngilizce Ders Notlar覺

grammergrammer

What

nemli bir ilgi zamiridir. En 繹nemli 繹zellii kendisinden 繹nce bir ismin kullan覺lmad覺覺d覺r. Bu 繹zellik what覺n en 繹nemli ay覺rtedici 繹zelliidir.

O zaman akla 繹yle bir soru gelmelidir. Madem ki 繹ncesinde bir isim yok peki what ilgi zamiri olarak neyi niteler? Bu soruya cevap verebilmek i癟in what覺n orjinine inmek gerekir. Asl覺nda what isim olarak the thing den gelmektedir. the thingde bir isimdir ve kendisinden sonra ilgi zamiri olarak which veya that gelir. Bu durumda eer what kullan覺l覺rsa the thing that in yerini al覺r. Bu nedenle whattan 繹nce isim yoktur. rnek 羹zerinde bu a癟覺klama daha iyi anla覺lacakt覺r.

The things that you said were not true. (S繹ylediiniz eyler doru deildi.)


Bu c羹mlede yukar覺daki a癟覺klamalar dorultusunda the things that yerine what kullan覺rsak c羹mlemiz 繹yle olur:

What you said was not true. (S繹ylediiniz doru deildi.)

what kullan覺l覺rken, yerini ald覺覺 eylerin tekil-癟oul durumu belirsizdir. Inglizcede belirsizlik durumunda daima tekil kullan覺ld覺覺ndan what ile her zaman tekil kullan覺l覺r. evirisinde de genellikle ey s繹ylenmez.

I can not understand what you speak. (Konutuklar覺n覺z覺 anlayam覺yorum veya Ne konutuunuzu anlayam覺yorum.)

Can not: kullan覺m覺 bir s羹reklilii ifade eder. Cant:kullan覺m覺 bir noktada olan olay覺 ifade eder.

what da bir ilgi zamiri olduundan duruma g繹re …en …an veya …d覺覺 eklinde 癟evrilir.

What is claimed can not be approved. (襤ddia edilenler onaylanamaz.)

The things that are claimed can not be approved. (襤ddia edilen eyler onaylanamaz.)

G繹r羹ld羹羹 gibi ikisinin de anlam覺 ayn覺d覺r. Eer the things that yerine what kullan覺lm覺 ise 癟eviride ey s繹ylenmemesi daha uygun olur. Zaten eyi dememek i癟in bu kullan覺ma gidilmitir.

What is important is your health. (nemli olan sal覺覺n覺zd覺r.)

What they put forwad cant be justified.(Onlar覺n ortaya koyduklar覺 hakl覺 g繹sterilemez.)

Put forth / forwad: ortaya koymak

Just: doru, d羹r羹st, adaletli, hakl覺

Justly: hakl覺 olarak

Justness: doruluk, d羹r羹stl羹k, hakl覺l覺k

Justice: adalet, mahkeme, yarg覺癟, d羹r羹stl羹k, hakbilirlik

Justifiable: hakverilebilir, savunulabilir

Unjustifiable: hakverilemez, savunulamaz

Justification: hakl覺 neden, gerek癟e, hakl覺 g繹sterme

Justify: hakl覺 g繹stermek, temize 癟覺karmak

 

What you are doing is not consistent with what you are saying.(Yapt覺klar覺n覺z s繹yledikleriniz ile tutarl覺 deil.)

Consist with: …ile tutarl覺, …ile uyuan. (S覺fat ve edattan oluan bileik ir edatt覺r. Inglizcede genellikle sonu ent ile biten kelimeler s覺fatt覺rlar.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *