Determiners – Belirleyiciler

1396435034_1396381163741

Determiners – Belirleyiciler

Determiners 6 grup alt覺nda toplanabilir.


 

1. Quantifiers

Miktar bildiren yap覺lard覺r. How many ve How much sorular覺na cevap verirler. Say覺lan ve say覺lamayan ayr覺m覺 burada 繹nemlidir.

Countable(say覺labilenler)

few (az) Many (癟ok) a good many (pek 癟ok)
several (az) Quite a few (epeyce) A host of (癟ok)
A number of (biraz) a great many (pek 癟ok) a multitude of (癟ok)

Uncountable(say覺lamayanlar)

little (az) much (癟ok) a large amount of (癟ok)
not enough (az) a great deal of (pek 癟ok)

Hem say覺lan hem say覺lamayanlar

some (az) plenty of (癟ok)
any (az) a lot of (癟ok)

2. Possessive Adjectives (襤yelik, sahiplik s覺fatlar覺)

My, your, our, their, his, her, its den oluan belirleyicilerdir. Benim, senin, onun, onlar覺n, sizin anlam覺 katar.

My aim is to study harder for this exam.

His innovative ideas inspire young people worldwide.

3. Demonstratives

This, that, these, those iaret s覺fatlar覺 ile yap覺lan belirleyicilerdir.

this ve these yak覺n覺,

that ve those uza覺 belirtir.

These books are far more useful than the ones you bought.

4. Articles

a, an ve the yap覺lar覺d覺r. Belirlenecek ismin ba覺na gelirler.

a ve an tan覺mlanmam覺 genel ifadelerde kullan覺l覺r.

a book, an orange gibi. Yani hangi book ya da hangi orange olduu net olarak belli deildir. Genel bir ifade kullan覺lm覺t覺r.

The ise tan覺mlanan, 繹zellikle belirtilmek istenen yap覺larda kullan覺l覺r.

Eer c羹mlede a book deilde the book deniyorsa hangi kitap olduunu konuan kiiler biliyordur.

5. Predeterminers (n Belirleyiciler)

n belirleyiciler, determiner lar覺n 繹n羹ne gelirler.

all + Determiner
half
double
twice
rather
quite
such
what
a third

Jane has such a lot of work to do.

It tke quite a long time to go there by train.

Burada quite ve such olduk癟a anlam覺 kat覺yor ve determiner 覺n derecesini artt覺r覺yor.

6. Others (Dierleri)

both 2 kii veya 2 eyden bahsederken kullan覺l覺rlar.
either
neither
each
all 2 den fazla eyden ya da kiiden bahsederken kullan覺l覺r.
most
no/none
every

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *