when

While ve When Kullan覺m覺

While ve When Kullan覺m覺 YDS s覺nav覺nda s覺k癟a kar覺la覺lan bala癟lard覺r. When ve While bala癟lar覺n覺n Past Continuous Tenselerde genellikle 2 ekilde kullan覺l覺rlar.

Relative Clause (T羹rk癟e, Anla覺labilir ve Detayl覺 Anlat覺m)

RELATIVE CLAUSE TANIM “Relative Clause” yap覺 bir isim ve o ismi tan覺mlayan ve isme genelde “who , which , that, where , ..” gibi kelimelerle balanan bir tamlayandan oluur:

Relative Clauses Yap覺s覺(S覺fat C羹mlecikleri) ve Kullan覺m覺

Relative Clauses Yap覺s覺(S覺fat C羹mlecikleri) ve Kullan覺m覺 Adjectival Clauses diye de telaffuz edilmektedir. 2 basit c羹mleyi birletirmek i癟in kullan覺l覺r. who, which, that, where,whom, why, when ile ifade edilir. 2 T羹r s覺fat t羹mcesi vard覺r;