Result Conjunction – Sonu癟 bala癟lar覺 (so … that ve such … that Kullan覺mlar覺)

襤ngilizcede so … that ve such … that Kullan覺m覺

Result Conjunction (Sonu癟 bala癟lar覺)

Bu bala癟lar ana c羹mlecikteki yarg覺n覺n sonucunu veren yan c羹mleciin ba覺nda kullan覺l覺rlar. Bu bala癟 grubunda iki tane bala癟 vard覺r. 襤kisi de 繹yle………ki anlam覺ndad覺r. YDSnin fix sorusudurlar. Gramatikal boyutu 繹nemli olan bu iki balac覺n kullan覺m覺 biraz kar覺覺kt覺r. rnekleri birka癟 defa yazarak egzersiz yap覺lmak konuyu daha iyi kavratacakt覺r.

So (S覺fat, zarf) that

Such (isim) that

She is so clever that everyone admires her. (O 繹yle zekidir ki herkes ona hayrand覺r.)

Admie s繹zc羹羹 latince olan miroreden k繹ken almaktad覺r.

Mirore: bakmak

Miror: ayna

Admire: hayranl覺k duymak

She speaks Germany so fluently that you can not distinguish him from a german. (O 繹yle ak覺c覺 bir ekilde Almanca konuur ki onu bir almandan ay覺rt edemezsiniz.)

Distinguish: ay覺rt etmek

Distinguished: se癟kin

He is such a man that you can rely on him. (O 繹yle biridir ki ona g羹venebilirsiniz.)

S覺fat ve zarflar i癟in so……….that; isimler i癟in such……….that kullan覺ld覺覺na dikkat ediniz. Eer balac覺n olduu c羹mleciin fiili Linking Verb ise s覺fat; deilse zarf kullan覺l覺r.


Bu iki balac覺n kullan覺m覺 sadece anlat覺lan boyutu ile deidir. Esas zor olan ve YDSde sorulan kullan覺m覺 bakad覺r. Buna ge癟meden 繹nce ilgili olduu i癟in S覺fat Tamlamalar覺ndan bahsetmamiz gerekir.

S覺fat Tamlamalar覺: T羹rk癟ede bir ismi bir s覺fat niteledii zaman bu bir s覺fat tamlamas覺 olur. Hava, isimdir; g羹zel bir hava derken bu bir s覺fat tamlamas覺 olur. Yaln覺z belgisiz tan覺t覺c覺 eki olan birin (襤nglizcedeki a veya an) T羹rk癟edeki kullan覺m覺 襤nglizcedeki kullan覺m覺 ile terstir. imdi 襤nglizcedeki s覺fat tamalamalar覺na bakal覺m.

a wheather (bir hava) a nice wheather (g羹zel bir hava)

a car (bir araba) an expensive car (pahal覺 bir araba)

a girl (bir k覺z) a beautiful girl (g羹zel bir k覺z)

Yukar覺daki s覺fat tamlamalar覺 tekil veya say覺labilen isimlerin kullan覺ld覺覺 s覺fat tamlamalar覺d覺r. Ayr覺ca 癟oul ve say覺lamayan isimlerin de kullan覺ld覺覺 s覺fat tamlamalar覺 vard覺r. Doal olarak bunlar覺n 繹n羹nde a veya an belgisiz tan覺t覺c覺 eki yoktur.

cloth (kuma) nice cloth (g羹zel kuma)

cars (arabalar) expensive car (pahal覺 arabalar)

girls (k覺zlar) beautiful girls (g羹zel k覺zlar)

襤nglizcede yukar覺daki verilen s覺fat tamlamalar覺 d羹zenli s覺fat tamlamalar覺d覺r. Yani s覺fat覺n belgisiz tan覺t覺c覺 ek ile isim ars覺na geldii s覺fat tamlamalar覺 d羹zenlidirler. Eer s覺fat tamlamalar覺nda s覺fat ile belgisiz tan覺t覺c覺 ek yer deitirirse bu s覺fat tamlamalar覺 bozuk s覺fat tamlamalar覺 olurlar. imdi bunlara da 繹rnek verelim.

D羹zenli S覺fat Tamlamas覺 Bozuk S覺fat Tamlamas覺

a nice wheather (g羹zel bir hava) nice a wheather (g羹zel bir hava)

an expensive car (pahal覺 bir araba) expensive an car (pahal覺 bir araba)

a beautiful girl (g羹zel bir k覺z) beautiful a girl (g羹zel bir k覺z)

G繹r羹ld羹羹 gibi bozuk s覺fat tamlamas覺nda belgisiz tan覺t覺c覺 eki s覺fat ve isim aras覺na gelmektedir. Her iki tamlama da ayn覺 anlamdad覺r.

***Not: D羹zenli s覺fat tamlamalar覺nda such………..that; Bozuk s覺fat tamlamalar覺nda so……….that balac覺 kullan覺l覺r.

He is such an intelligent student that he can study abroad. (O 繹yle zeki bir 繹renci ki yurt d覺覺nda 繹renim g繹reblir.)

He is so intelligent an student that he can study abroad. (O 繹yle zeki bir 繹renci ki yurt d覺覺nda 繹renim g繹reblir.)

They were such naughty boys that the teacher had to shout at them. (Onlar 繹yle yaramaz 癟ocuklard覺 ki 繹retmen onlara ba覺rmak zorunda kald覺.)

This is such useful information that we have to evaluate it. (Bu 繹yle yararl覺 bir bilgi ki onu deerlendirmek zorunday覺z.)

Sodan thate kadar olan yap覺 baa al覺nabilir. Bu kullan覺m kural ihlali olduu i癟in bunun telafisi olarak bala癟 c羹mlecii devrik yap覺l覺r. S覺navda bu yap覺 sorulmad覺覺 i癟in imdilik buna deinilmeyecektir.

Nicelik (Quantifiers) S覺fatlar覺nda bu iki balac覺n kullan覺m覺:

1.) a little, a few, a lot of, gibi 繹n羹nde a / an belgisiz tan覺t覺c覺 varsa such……….that balac覺 kullan覺l覺r.

2.) much, many, little, few, , gibi 繹n羹nde a / an belgisiz tan覺t覺c覺 yoksa so……….that balac覺 kullan覺l覺r.

Bu yap覺 ayr覺nt覺d覺r, YDSde sorulmaz. Ama 繹renilse iyidir.

Tunik tahmini: S覺navda bozuk bir s覺fat yap覺s覺 ile bu konudan soru elebilir.

He has so much money that he can buy the whole Diyarbak覺r. (Onun o kadar paras覺 var ki o t羹m Diyarbak覺r覺 alabilir.)

He has such a lot of money that he can buy the whole Diyarbak覺r. (Onun o kadar paras覺 var ki o t羹m Diyarbak覺r覺 alabilir.)

So ve such tek balar覺na da b繹yle, 繹yle anlam覺nda ayn覺 mant覺kla kullan覺l覺rlar. Yani s覺fat ve zarf ile so; isim ile such kullan覺l覺r.


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/sentence/sinavingilizce.com/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 40

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sentence/sinavingilizce.com/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *