Relative Clause Konu Anlat覺m覺 (YDS 襤癟in nemli!!!)

RELATIVE CLAUSE

1. TANIM

“Relative Clause” yap覺 bir isim ve o ismi tan覺mlayan ve isme genelde “who , which , that, where , ..”

gibi kelimelerle balanan bir tamlayandan oluur:

– The ring that/which was stolen has finally been found.

襤sim Balayan Tamlayan Y羹klemzne

T羹rk癟e’de bu t羹r bir yap覺, 襤ngilizce’nin aksine, 繹nce tamlayan, sonra da tamlanan isim eklinde

yap覺lmaktad覺r:

– al覺nan y羹z羹k sonunda bulundu.

Tamlayan 襤sim

(-an = balayan)

 

zne

Bu 繹rnekten de anla覺laca覺 gibi, 癟eviri yaparken tamlayan ile tamlanan覺n yerlerini deitirmek

gerekmektedir. T羹rk癟e’de ayr覺ca y羹kleme “-En” ya da “-DII” eklenir.

2. DEFINING RELATIVE CLAUSE

2.1. who/which/that

Nesne isimleri i癟in “which” ya da “that” kullan覺l覺r.

Kii isimleri i癟in ise “who” ya da “that” kullan覺l覺r. Her iki durumda da “that” 癟ou zaman resmi nitelik

ta??mayan anlat覺mlarda kullan覺lmaktad覺r.

Balayan kelimenin (who, which, ..) hemen arkas覺ndan bir y羹klem gelmesi durumunda balayan

kelimenin kullan覺lmas覺 zorunludur.

Balayan kelimenin (who, which, ..) hemen arkas覺ndan bir y羹klem gelmemesi durumunda (isim +

[who/which/..] + isim) balayan kelimenin kullan覺lmas覺 zorunlu deildir.

– Tom didn’t like the computer which they recommended.

Tom onlar覺n tavsiye ettii bilgisayar覺 beenmedi.

– The man who killed the leader is being questioned.

Lideri 繹ld羹ren adam sorgulan覺yor.

– The car which was parked there was towed away.

Oraya park edilen araba 癟ekilerek g繹t羹r羹ld羹.

– The man my sister loves has never talked to me.

襤sim + 襤sim

K覺zkardeimin sevdii adam benimle hi癟 konumad覺.

襤ngilizce’de kimi y羹klemler ve s覺fatlar bir “preposition” ile birlikte kullan覺l覺rlar (look at, listen to

gibi). Bir “Relative Clause” yap覺da bu t羹rden bir “preposition” olmas覺 durumunda y羹klem ya da s覺fata

ait “preposition” “who/which”in hemen 繹n羹ne al覺nabilir.

– He didn’t tell me who he shouted at.

> He didn’t tell me at whom he shouted.

Bana kime ba覺rd覺覺n覺 s繹ylemedi.

Bu yap覺da “preposition”dan 繹nce kesinlikle “that” kullan覺lamaz.

“All that … ” yap覺s覺nda “-En/DII herey” anlam覺 vard覺r. Dikkat edilmesi gereken nokta, kimi zaman

iki y羹klemin birbiri ard覺na gelmesidir.

– All (that) I own is yours.

S V O

Sahip olduum herey senin (dir).

N Y

– I will give you all you want.

S V O O

(Ben) sana istediin hereyi vereceim.

N N Y

“None /All / .. (of) those/the people /.. .. who /whom /..” yap覺s覺 “-EnlErIn t羹m羹 / hepsi / ..” anlam覺n覺

ta覺r.

– All those who want a ticket should go to the entrance.

S V O

Bilet isteyenlerin t羹m羹n羹n girie gitmesi gerekmekte.

N Y

“anything / nothing /.. to + y羹klem” yap覺s覺 asl覺nda “anything / nothing /.. which someone can / will / ..

+ y羹klem” yap覺s覺d覺r.

Relative Clause” yap覺larda what kelimesi de – the thing which anlam覺nda – kullan覺labilir.

2.2. “-ing” clause

Bu t羹r c羹mleler “who/which” ile yap覺lan tamlaman覺n bir t羹r k覺saltmas覺 niteliindedir. rnein,

– I can’t find anything to say. (= anything I can say.)

(Ben) s繹yleyecek birey bulam覺yorum.

– The gained first position in what is the most important competition of the year.

Bu yap覺da genelde y羹kleme “continuous” anlam y羹klenir. Bu nedenle de, 繹rnein,

c羹mlesi yanl覺t覺r. Buradaki mant覺ks覺zl覺k, olan覺n hem s羹t羹 getiriyor olmas覺 (The boy [who is ]

bringing) hem de bir s羹redir hasta yat覺yor olmas覺d覺r. Bu c羹mle,

eklinde d羹zeltilebilir.

2.3. Past Participle (=V3) Clause

Bu yap覺da ismi izleyen ve “past participle” durumda kullan覺lan y羹klem, edilgen (=Passive) 繹zellik ta??

maktad覺r.

– I like the girl (who is) studying over there.

urada 癟al覺an / 癟al覺makta olan k覺zdan holan覺yorum. / k覺z houma gidiyor.

* The boy bringing the milk has been sick in bed for some time,

– The boy who brings the milk has been ill for some time,

2.4. Prepositional Phrases

– The purse (which was) lost has not been found yet.

Kaybedilen c羹zdan hen羹z bulunamad覺.

– .. the man who is waiting over there.

.. the man waiting over there.

…the man over there.

Bu yap覺 癟eviri a癟覺s覺ndan bir sorun oluturmaz.

2.5. “Cleft” C羹mle

C羹mlenin belirli bir par癟as覺n覺 vurgulamak gerektii zaman, T羹rk癟e’de vurgulanacak b繹l羹m y羹kleme

yaklat覺r覺lmaktad覺r. 襤ngilizce’de bunun yaz覺 dilinde yolu vurgulanacak b繹l羹m羹n alt覺n覺 癟izmek ya da

o b繹l羹m羹 yat覺k harflerle yazmak, ya da baz覺 yap覺lar i癟in devrik yap覺 kullanmak; konuma dilinde ise

sesin y羹kselmesi ile vurguyu belli etmektir.

“Relative Clause” 繹zellii ta覺yan “cleft” c羹mle, vurguyu salaman覺n bir dier yoludur. 襤ki t羹r “cleft”

c羹mleden s繹z edilebilir.

a) It is/was/.. who/that..

– My mother threw an egg at the President yesterday.

Annem d羹n Bakan’a yumurta f覺rlatt覺.

– It was my mother who threw an egg at the President yesterday.

Bakan’a d羹n yumurta f覺rlatan (kii) annemdi.

– It was an egg that my mother threw at the President yesterday.

Annemin Bakan’a d羹n f覺rlatt覺覺 (ey) (bir) yumurtayd覺.

– It was at the President that my mother threw an egg yesterday.

Annemin d羹n yumurta f覺rlatt覺覺 (kii) Bakan’d覺.

– It was yesterday that my mother threw an egg at the President.

Annem Bakan’a yumurtay覺 d羹n f覺rlatt覺.

b) What … is / was

– What my mother threw at the President was an egg.

Annemin Bakan’a f覺rlatt覺覺 ey yumurtayd覺.

– My left leg hurts.

What hurts is my left leg.

– I like her charm.

What I like in her is her charm.

3. NON-DEFINING RELATIVE CLAUSE

Bu yap覺da kesinlikle that kullan覺lmaz. Tamlayan b繹l羹m bir t羹r fazladan bilgi verir konumdad覺r ve bu

y羹zden de ana c羹mleden virg羹l yolu ile ayr覺lmaktad覺r.

“Non-defining relative clause” bu 繹zelliinden 繹t羹r羹 “Extra Information Clause” olarak da tan覺n覺r.

3.1. , who(m) / which

c羹mlesinde

b繹l羹m羹, ayn覺 Defining Relative Clause yap覺larda olduu gibi, kendisinden 繹nce gelen ismi

nitelendirmektedir. Bu nedenle, 癟eviri esnas覺nda aradaki virg羹lleri yok saymak yeterli olacakt覺r.

3.2. , where / when

Who, which ve that yerine where ve when kelimelerini kullanmak da m羹mk羹nd羹r.

– John, whom you know well, is totaly crazy

whom you know well

– John whom you know well is totally crazy.

S V

– Edinburgh, where I was born, is a beautiful city.

Doduum yer olan Edinburgh g羹zel bir ehir.

3.3. all / none / both / .. of whom / which

c羹mlesi ayn覺 bir Defining Relative Clause gibi ele al覺nabilir ve bu ekilde T羹rk癟e’ye aktar覺labilir.

Ancak, en iyisi virg羹lden sonra gelen b繹l羹m羹 ayr覺 bir c羹mle halinde aktarmakt覺r.

Bir baka 繹rnek bunun nedenini daha iyi a癟覺klayacakt覺r.

c羹mlesi tek bir c羹mle halinde T羹rk癟e’ye aktar覺ld覺覺nda ortaya 癟覺kan

c羹mlesi hatal覺 bir anlam aktar覺yor olacakt覺r, zira, bu durumda Tim 羹癟羹 zaten iflas etmi d繹rt irkete

paras覺n覺 yat覺rm?? olmaktad覺r. Oysa virg羹lden sonra gelen b繹l羹m ayr覺 olarak aktar覺l覺rsa,

c羹mlesi ile anlam tam ve doru olarak aktar覺lm覺 olmaktad覺r.

3.4. Sentential Relative Clause

Sentential Relative Clause dier relative clause yap覺lardan farkl覺 bir 繹zellik ta覺maktad覺r. Bu nedenle

de 癟eviri esnas覺nda b羹y羹k dikkat g繹sterilmesi gerekir. Defining ve non-defining yap覺larda ortak olan

nokta tamlayan b繹l羹m羹n kendisinden 繹nce gelen ismi nitelendirmesidir.

Sentential Relative Clause yap覺da ise tamlanan virg羹lden 繹nceki c羹mlenin t羹m羹d羹r.

– He has three sisters, all of whom are students.

癟 k覺zkardei var; 羹癟羹 de 繹renci.

– Tim invested all his money on four companies, three of which went bankrupt in a

year.

* Tim b羹t羹n paras覺n覺 羹癟羹 bir sene i癟inde iflas eden d繹rt irkete yat覺rd覺,

Tim paras覺n覺 d繹rt irkete yat覺rd覺; bunlardan 羹癟羹 bir sene i癟inde iflas etti

– He died young, which was a pity.

Gen癟 yata 繹ld羹. Yaz覺k oldu.

– Around 40,000 people bought tickets for the stadium concert, which was more than

was expected.

Yakla覺k 40,000 kii stadyum konserini izlemek i癟in bilet ald覺. Bu umulan say覺n覺n

羹zerindeydi.


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/sentence/sinavingilizce.com/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 40

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sentence/sinavingilizce.com/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *