Both … and Kullan覺m覺 Hem … hem de anlam覺na gelmektedir. Bu yap覺da paralel ifadeler i癟in kullan覺l覺r. Both dan sonra gelen ifade ile and den sonra gelen ifade paralel yap覺lar olmal覺d覺r. Yani 1. olumlu ise, 2. de olumlu olmal覺, eer 1. olumsuzsa 2. de olumsuz olmal覺d覺r.