YDS de s覺k癟a kar覺la覺lan 60 prepositionun kullan覺m覺 aa覺daki gibidir;