gramer

While ve When Kullan覺m覺

While ve When Kullan覺m覺 YDS s覺nav覺nda s覺k癟a kar覺la覺lan bala癟lard覺r. When ve While bala癟lar覺n覺n Past Continuous Tenselerde genellikle 2 ekilde kullan覺l覺rlar.

Subjunctive Mood (襤stek Kipi) Konu Anlat覺m覺

Subjunctive Mood (襤stek Kipi) Konu Anlat覺m覺 T羹rk癟ede dilek kipi …mesi, …mas覺 eklindedir. C羹mle olarak 繹rneklersek; Ben Alinin burda olmas覺n覺 istiyorum. Doktor Ona dinlenmesini s繹yledi, gibi.

襤ngilizcede Be Going To, Was / Were Going To Kullan覺m覺

襤ngilizcede Be Going To, Was / Were Going To Kullan覺m覺 Be Going To Gelecek zaman覺 ifade etmek i癟in kullan覺lan bir kal覺pt覺r. Yak覺n gelecek diye de tan覺mlan覺r. En g羹zel ifadesi gelecee dair 繹nceden planlanm覺 veya yak覺n zamanda olmas覺 kesin olan eylemleri ifade etmektir.

襤ngilizcede USED TO Kullan覺m覺

襤ngilizcede USED TO Kullan覺m覺 Used to: …irdi (Ge癟mite al覺kanl覺k gerei yap覺lan olaylar覺 ifade ederken kullan覺l覺r.) I used to smoke when I was at university. (niversitedeyken sigara i癟erdim.)

襤ngilizcede ‘Had to’ Kullan覺m覺

襤ngilizcede ‘Had to’ Kullan覺m覺 Had to: …gerekti Gerekti anlam覺na gelir. 襤lerdeki konularla kar覺mamas覺 i癟in bunun iyi 繹renilmesi gerekir. Ge癟mite bir zorunluluktan dolay覺 yap覺lmas覺 gereken ve yap覺lm覺 eylemleri ifade etmek kullan覺l覺r.

Could + Have V3 Kullan覺m覺

Could + Have V3 Kullan覺m覺 …m覺 olabilirdi veya ….e bilirdi anlam覺ndad覺r. G羹癟, yetenek anlam覺nda, ge癟mite yap覺labilecek ama yap覺lmam覺 eylemleri ifadede kullan覺l覺r.

Must + Have V3 Kullan覺m覺 ve rnek C羹mleler

Must + Have V3 Kullan覺m覺 ve rnek C羹mleler Must + Have V3 Must + Have V3, ….m覺 olmal覺 anlam覺na gelir. Bu yap覺 ge癟mie y繹nelik g羹癟l羹 bir tahmin i癟in kullan覺l覺r. rnein, biri girdii s覺navdan sonra neeli g繹r羹ld羹羹nde s覺nav覺 iyi ge癟mi olmal覺 deriz.

Will be able to ve Will Have To Kullan覺m覺

Will Be Able To Kullan覺m覺 ….e bilecek anlam覺ndad覺r. 襤ngilizcede, normalde be able to present kullan覺m覺 bir Future anlam da i癟ermektedir. Bu 繹zellik T羹rk癟ede de b繹yledir. Bu nedenle …e bilecek anlam覺na gelen wiil be able to ifadesi gelecekte yap覺labilecek her durum i癟in kullan覺lmaz ve 繹zel bir kullan覺m ekli vard覺r. Yani will be able to gelecekte

Have to Kullan覺m覺 ve rnek C羹mleler

Have to Kullan覺m覺 ve rnek C羹mleler “Have to” yard覺mc覺 fiildir. Bir zorunluluk ifade eden “……meli, ………..mal覺” eki eklindedir. Ancak bu zorunluluk, konuan覺n koyduu zorunluluk deil, bir tak覺m d覺 mecburiyetlerin getirdiibir zorunluluktur.

By ve Until / Till Kullan覺mlar覺 ve Aralar覺ndaki Farklar

By ve Until / Till Kullan覺mlar覺 ve Aralar覺ndaki Farklar By: …e kadar Until / Till: …e kadar 襤kisi de ….e kadar anlam覺na gelen bu iki edat aras覺nda 癟ok 繹nemli bir kullan覺m fark覺 vard覺r. Eer konuma an覺 ile gelecekte belirtilen zaman aras覺nda eylem s羹rekli oluyorsa Until / Till kullan覺l覺r. Eer konuma an覺ndan sonra …e kadar ifadesinin