ingilizce

For ve Since Kullan覺mlar覺, Aralar覺ndaki Farklar

For and Since For and Since …..den beri anlam覺na geldii i癟in konuma an覺nda ge癟en olay覺n 繹ncesi ile ilikisi kuruluyor. Ayr覺ca olay覺n etkisi konuma an覺nda devam etmektedir. Bu a癟覺klamalar da zaman olarak Present Perfect Tense ile Present Perfect Continuous Tenseleri gerektirir.

襤ngilizcede To + Infinitive Alan Baz覺 Fiiller ve rnek C羹mleler

襤ngilizcede To + Infinitive Alan Baz覺 Fiiller ve rnek C羹mleler 襤ngilizcede baz覺 fiiller to + infinitive yap覺lar覺 al覺rlar. Aa覺daki listede bu fiiller ve 繹rnek c羹mleler verilmitir.

襤ngilizcede En nemli Prepositionlar ve rnek C羹mleler 襤le Kullan覺mlar覺

襤ngilizcede En nemli Prepositionlar ve rnek C羹mleler 襤le Kullan覺mlar覺 Merhaba arkadalar. 襤ngilizcede prepositionlar konusu 癟ok 繹nemlidir. Yds, Lys-ingilizce, t覺pdil vb. s覺navlarda s覺k s覺k kar覺m覺za gelmektedir. Bu s覺navlarda preposition sorular覺n覺 癟繹zmek i癟in prepositionlar覺n nas覺l kullan覺ld覺klar覺n覺 iyi 繹renmek laz覺m. En az覺ndan g繹z ainal覺覺 belkide bir癟ok soruyu 癟繹zmemize yard覺mc覺 olacakt覺r.

襤lgi Zamirlerinin Edatlar 襤le Kullan覺m覺

襤lgi Zamirlerinin Edatlar 襤le Kullan覺m覺 I saw the book which you are lokking for. (Arad覺覺n覺z kitab覺 g繹rd羹m.)

By ve Until / Till Aras覺ndaki Kullan覺m Fark覺

By ve Until / Till Aras覺ndaki Kullan覺m Fark覺 By: …e kadar Until / Till: …e kadar 襤kisi de ….e kadar anlam覺na gelen bu iki edat aras覺nda 癟ok 繹nemli bir kullan覺m fark覺 vard覺r.

Noun Clauses – If ve Whether Kullan覺m覺

Noun Clauses – If ve Whether Kullan覺m覺 1) Y羹klemden sonra whether veya if kullanabiliriz. [object of a verb]

襤ngilizcede 襤simlerin(Nouns) T羹rleri

襤ngilizcede 襤simlerin T羹rleri (Type of Nouns) 襤ngilizcedeki isim t羹rleri unlard覺r;countable, uncountable, concrete, abstract, compound, collective; Ortak, genel (Common) zel (Proper) Say覺labilir (Countable) Say覺lamayan (Uncountable) Somut (Concrete) Soyut (Abstract) Bileik (Compound) Toplu (collective) Aa覺daki listede 繹rnekler mevcuttur;

‘So’ ve ‘Too’ Kullan覺mlar覺 ve Aralar覺ndaki Farklar

‘So’ ve ‘Too’ Kullan覺mlar覺 ve Aralar覺ndaki Farklar So nun bir 癟ok anlam覺 mevcuttur. Burada kar覺lat覺r覺lan anlam ‘de’ anlam覺d覺r. Too kelimesi de ‘de’ anlam覺na gelir.

‘There is’ ve ‘There are’ Kullan覺mlar覺 ve Aralar覺ndaki Farklar

‘There is’ ve ‘There are’ Kullan覺mlar覺 ve Aralar覺ndaki Farklar There is aa覺daki durumlarda kullan覺l覺r.

Baz覺 Fiillerin ‘To’, ‘For’ ve ‘At’ ile Kullan覺m覺

Baz覺 Fiillerin ‘To’, ‘For’ ve ‘At’ ile Kullan覺m覺 To prepositionunun kullan覺ld覺覺 baz覺 繹nemli fiiller; talk, listen, speak, write, apologise, belong, happen… for preopositionunun kullan覺ld覺覺 baz覺 繹nemli fiiler; wait, look, ask, apply, blame, care… atpreopositionunun kullan覺ld覺覺 baz覺 繹nemli fiiler; smile, stare, aim at, look, point, laugh… Aa覺daki listede 繹rnek c羹mlelerde mevcuttur;