Despite ve in spite of Yap覺s覺 ve Kullan覺m覺

1396435034_1396381163741

Despite ve in spite of Yap覺s覺 ve Kullan覺m覺

2 yap覺da beklenmedik bir durum anlatmak i癟in kullan覺l覺r. “e ramen”, “e kar覺n” anlam覺ndad覺r.

Even though, although ve though 2 c羹mleyi balarken, despite ve in spite of 2 c羹mleyi balamaz. Despite ve in spite of dan sonra isim gelmesi gerekmektedir. Eer tam c羹mle gelmise bu 2 yap覺 kullan覺lamaz.

Bu iki yap覺 yine beklenmedik bir durumu anlatmak i癟in kullan覺l覺r. C羹mlede z覺tl覺k olmas覺 gerekmektedir.

Eer bu yap覺lardan sonra fiil gelecekse, fiil ing alarak isme 癟evrilir.

They went out in spite of the rain. (Yamura ramen d覺ar覺 癟覺kt覺k.)
G繹r羹lg羹羹 羹zere in spite of tan sonra isim olan “the rain” gelmi.

Two more nuclear power stations were built despite widespread opposition. (T羹m kar覺 癟覺kmalara ramen iki n羹kleer enerji istasyonu daha yap覺ld覺.)
Yine “widespread opposition” isimdir. Burada although, even though gelemez.

S覺k癟a kar覺t覺r覺lan bir dier konu ise; despite kullan覺m覺d覺r. “Despite” of prepositionu almaz. Yani “despite of” diye bir kal覺p yoktur.

Despite the pain in his leg he completed the marathon. (Dizindeki ar覺ya ramen yar覺覺 tamamlad覺.)

Despite the fact that ve in spite of the fact that Yap覺s覺 ve Kullan覺m覺

Bu 2 yap覺n覺n although ve even though dan fark覺 yoktur. 2 yap覺da kendinden sonra tam c羹mle al覺r ve “e ramen”, “e kar覺n” anlam覺ndad覺r.

In spite of the fact that he worked very hard, he didnt manage to pass the exam. (ok s覺k覺 癟al覺ms覺na ramen, s覺navda baar覺l覺 olamad覺.)

Despite the fact that he worked very hard, he didnt manage to pass the exam.(ok s覺k覺 癟al覺ms覺na ramen, s覺navda baar覺l覺 olamad覺.)

2013 襤lkbahar YDS de 癟覺km覺 soru ve 癟繹z羹m羹;

Soru: —- deriving two-thirds of its power supply from fossil fuels, power producers in India cannot get enough pipeline space to distribute natural gas.

A) Despite
B) Besides
C) As a result of
D) By means of
E) Rather than

 


 

繹z羹m: Doru Cevap: A

Rather than : ramen
Besides : yan覺s覺ra, ayr覺ca
as a result of : sonucu olarak
by means of : yoluyla, arac覺l覺覺yla
rather than : den ziyade

Soruda z覺tl覺k vard覺r. G羹c羹n羹n 3 te 2 sinin fosil yak覺tlardan elde ediyor olmas覺na ramen(despite), Hindistandaki petrol irketleri.

unless burada bir art anlam覺 kat覺yor. … olmad覺k癟a … olmayacakt覺r demek istiyor. unles s覺kl覺kla gelecek zamanda kullan覺l覺r. Burada doru cevap E se癟eneidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *