yds konu anlat覺m覺

Time Clauses – 襤ngilizce Konu Anlat覺m覺

Time Clauses – 襤ngilizce Konu Anlat覺m覺 TANIM “Time Clause” yap覺larda zaman uyumu kural覺na dikkat etmek gerekir. Bu c羹mlelerde, ana c羹mle ile yan c羹mlede kullan覺lan tense uyumlu olmal覺d覺r. Yani,

Cause Conjunction – Sebep Bala癟lar覺

Cause Conjunction – Sebep Bala癟lar覺 Sebep bala癟lar覺 ana c羹mlecikteki eylemin neden ger癟ekletiini anlatan yan c羹mleciin ba覺da bulunur. Bu bala癟lar覺n hepsi de …….d覺覺 i癟in anlam覺ndad覺r. Ayr覺ca zaman uyumu bu bala癟larda da vard覺r.

襤ngilizce’de Devrik C羹mle T羹rleri (YDS 襤癟in)

18 adet devrik c羹mle t羹r羹;

襤ngilizce’de SUBORDINATION

CMLE + CMLE: “SUBORDINATION” 1. TANIM 襤ngilizce’de ve T羹rk癟e’de c羹mleler birbirlerine basit bala癟larla balanabildikleri gibi, 癟eitli tamlamalar yap覺larak da balanabilirler. Bu yap覺lar 襤ngilizce’de “Clause Sentence”, “Super Structure” gibi isimler al覺r.

襤ngilizce’de Edilgen Yap覺 – Passive Voice (YDS Konu Anlat覺m覺)

ED襤LGEN YAPI 1. KULLANIM 襤ngilizce’de “passive” yap覺 “be + V3” yap覺s覺 ile olur. “Be” y羹klemi c羹mlenin zaman覺na uygun olarak “am, is, are, was, were, be, been” hallerinden birini al覺r. T羹rk癟e’de ise “edilgen” yap覺 “y羹klem + -Il/In” yap覺s覺 ile oluturulur.

襤ngilizce Yard覺mc覺 Y羹klemler (am, is, are, can, could, would, had better, would ratheri may, must, need, needn’t vs.)

YARDIMCI YKLEMLER 1. Tan覺m Bu b繹l羹mde ele al覺nan y羹klemler birer yard覺mc覺 y羹klemdir. Tek balar覺na kullan覺ld覺klar覺nda y羹klem olarak ta覺d覺klar覺 anlam覺 ta覺mazlar (“Yes, I can” gibi k覺sa yan覺t durumlar覺 d覺覺nda). Bu nedenle, kimi yard覺mc覺 y羹klemlerin isim ya da y羹klem olarak ta覺d覺klar覺 anlama (can (n) = teneke kutu, have (v) = sahip olmak, May (n) = May覺s, must