‘So’ ve ‘Too’ Kullan覺mlar覺 ve Aralar覺ndaki Farklar So nun bir 癟ok anlam覺 mevcuttur. Burada kar覺lat覺r覺lan anlam ‘de’ anlam覺d覺r. Too kelimesi de ‘de’ anlam覺na gelir.