Kullan覺m覺

While ve When Kullan覺m覺

While ve When Kullan覺m覺 YDS s覺nav覺nda s覺k癟a kar覺la覺lan bala癟lard覺r. When ve While bala癟lar覺n覺n Past Continuous Tenselerde genellikle 2 ekilde kullan覺l覺rlar.

Could + Have V3 Kullan覺m覺

Could + Have V3 Kullan覺m覺 …m覺 olabilirdi veya ….e bilirdi anlam覺ndad覺r. G羹癟, yetenek anlam覺nda, ge癟mite yap覺labilecek ama yap覺lmam覺 eylemleri ifadede kullan覺l覺r.

Must + Have V3 Kullan覺m覺 ve rnek C羹mleler

Must + Have V3 Kullan覺m覺 ve rnek C羹mleler Must + Have V3 Must + Have V3, ….m覺 olmal覺 anlam覺na gelir. Bu yap覺 ge癟mie y繹nelik g羹癟l羹 bir tahmin i癟in kullan覺l覺r. rnein, biri girdii s覺navdan sonra neeli g繹r羹ld羹羹nde s覺nav覺 iyi ge癟mi olmal覺 deriz.

Baz覺 Fiillerin ‘To’, ‘For’ ve ‘At’ ile Kullan覺m覺

Baz覺 Fiillerin ‘To’, ‘For’ ve ‘At’ ile Kullan覺m覺 To prepositionunun kullan覺ld覺覺 baz覺 繹nemli fiiller; talk, listen, speak, write, apologise, belong, happen… for preopositionunun kullan覺ld覺覺 baz覺 繹nemli fiiler; wait, look, ask, apply, blame, care… atpreopositionunun kullan覺ld覺覺 baz覺 繹nemli fiiler; smile, stare, aim at, look, point, laugh… Aa覺daki listede 繹rnek c羹mlelerde mevcuttur;

‘Every day’ ve ‘All day’ Aras覺ndaki Farklar

‘Every day’ ve ‘All day’ Aras覺ndaki Farklar Every day ve All day kullan覺mlar覺, aralar覺ndaki farklar;

Any ve Every Kullan覺m覺

ANY / EVERY (ONE/BODY/THING/WHERE) Any “Any” aa覺daki anlamlarda kullan覺labilir. – I haven’t got any brothers. Hi癟 erkek kardeim yok.

Inversion – Devrik Yap覺 (T羹rk癟e, Anla覺labilir ve Detayl覺 Anlat覺m)

襤ngilizce s覺navlar覺na y繹nelik online soru 癟繹zmek i癟in; DEVR襤K YAPI (= INVERSION) Tan覺m C羹mle i癟indeki normal yap覺n覺n (S+V+O) vurgu salamak amac覺 deitirilmesidir. Bu yap覺da ya yard覺mc覺 y羹klem [1] (as覺l y羹klemin “be” olmas覺 durumunda y羹klemin kendisi [2]) ya da 繹zneyi niteleyen s覺fat [3] 繹znenin 繹n羹nde yer almaktad覺r.

Comment Clauses – Yorum C羹mleleri (T羹rk癟e, Anla覺labilir ve Detayl覺 Anlat覺m)

COMMENT CLAUSE TANIM C羹mle i癟inde paranteze al覺nm覺 bir fikir, yorum, yarg覺 g繹revi 羹stlenen ifadelerdir. C羹mle i癟inde alt覺 deiik yap覺da kullan覺labilirler.

Exception Clause – 襤stisna C羹mleleri (T羹rk癟e, Anla覺labilir ve Detayl覺 Anlat覺m)

EXCEPTION CLAUSE BUT (THAT) Resmi (= formal) nitelik ta覺yan anlat覺mlarda kullan覺l覺r.

Similarity Clause – Benzerlik C羹mleleri (T羹rk癟e, Anla覺labilir ve Detayl覺 Anlat覺m)

  just as, like, as if, as though kullan覺m覺. SIMILARITY CLAUSE (JUST) AS KULLANIMI (just) as + c羹mle [1] / it is/was/.. [2]