kpss

Will be able to ve Will Have To Kullan覺m覺

Will Be Able To Kullan覺m覺 ….e bilecek anlam覺ndad覺r. 襤ngilizcede, normalde be able to present kullan覺m覺 bir Future anlam da i癟ermektedir. Bu 繹zellik T羹rk癟ede de b繹yledir. Bu nedenle …e bilecek anlam覺na gelen wiil be able to ifadesi gelecekte yap覺labilecek her durum i癟in kullan覺lmaz ve 繹zel bir kullan覺m ekli vard覺r. Yani will be able to gelecekte

Eski Y覺llarda 覺km覺 Sorular (KPSS)

Eski Y覺llarda 覺km覺 Sorular (KPSS)