konu anlat覺m覺

Putative ve Tentative Should

“PUTATIVE” VE “TENTATIVE” SHOULD “Should” yard覺mc覺 y羹klemi “gereklilik” belirtmesinin yan覺s覺ra baz覺 yap覺larda bunun d覺覺nnda anlamlar y羹klenmektedir. Bu b繹l羹mde ele al覺nan yap覺lar覺n hi癟birinde, dikkat edilecei gibi, “should” yard覺mc覺 y羹klemi “gereklilik” anlam覺n覺 ta覺mamaktad覺r.

‘s ve of Kullan覺m覺

‘S VE “OF” ‘s yap覺s覺n覺n kullan覺ld覺覺 yerler 1.1. (a/the) + kii / hayvan ismi + isim

Comment Clauses – Yorum C羹mleleri (T羹rk癟e, Anla覺labilir ve Detayl覺 Anlat覺m)

COMMENT CLAUSE TANIM C羹mle i癟inde paranteze al覺nm覺 bir fikir, yorum, yarg覺 g繹revi 羹stlenen ifadelerdir. C羹mle i癟inde alt覺 deiik yap覺da kullan覺labilirler.

Exception Clause – 襤stisna C羹mleleri (T羹rk癟e, Anla覺labilir ve Detayl覺 Anlat覺m)

EXCEPTION CLAUSE BUT (THAT) Resmi (= formal) nitelik ta覺yan anlat覺mlarda kullan覺l覺r.

Result Clause – Sonu癟 C羹mleleri (T羹rk癟e, Anla覺labilir ve Detayl覺 Anlat覺m)

RESULT CLAUSE SO (THAT), SUCH THAT KULLANIMI so (that), such that + c羹mle

Purpose Clause (T羹rk癟e, Anla覺labilir ve Detayl覺 Anlat覺m)

PURPOSE CLAUSE (IN ORDER) TO, SO AS TO KULLANIMI in order (not) to / so as (not) to + y羹klem

Contrast Clause – Z覺tl覺k C羹mleleri (T羹rk癟e, Anla覺labilir ve Detayl覺 Anlat覺m)

CONTRAST CLAUSE Yap覺 olarak “Concession Clause” ile ayn覺d覺r. “Whereas, while, whilst” ile oluturulur ve T羹rk癟e’ye en basit olarak “oysa” kelimesi ile aktar覺l覺r.

Concession Clause (T羹rk癟e, Anla覺labilir ve Detayl覺 Anlat覺m)

  Even if, even though, whereas, while, whilst,Despite, In spite of vs kullan覺m覺. CONCESSION CLAUSE CMLE 襤LE KULLANILANLAR

襤ngilizce Yard覺mc覺 Y羹klemler (am, is, are, can, could, would, had better, would ratheri may, must, need, needn’t vs.)

YARDIMCI YKLEMLER 1. Tan覺m Bu b繹l羹mde ele al覺nan y羹klemler birer yard覺mc覺 y羹klemdir. Tek balar覺na kullan覺ld覺klar覺nda y羹klem olarak ta覺d覺klar覺 anlam覺 ta覺mazlar (“Yes, I can” gibi k覺sa yan覺t durumlar覺 d覺覺nda). Bu nedenle, kimi yard覺mc覺 y羹klemlerin isim ya da y羹klem olarak ta覺d覺klar覺 anlama (can (n) = teneke kutu, have (v) = sahip olmak, May (n) = May覺s, must