Purpose Conjunction – Ama癟 Bala癟lar覺 Ana c羹mlecikteki yarg覺n覺n amac覺n覺 belirten yan c羹mleciinin ba覺nda kullan覺l覺rlar. 襤ki tanedirler ve ikisi de ayn覺 anlamdad覺rlar. ……….mesi i癟in anlam覺ndad覺rlar.