Adverbs (Zarflar) Zarflar c羹mlede deiik konumlarda yer alabilirler. Niteledikleri yap覺lar ile ilgili tav覺r ve tutum(manner), zaman(time), neden(reason), derece(degree) gibi bilgiler sunarlar. Zarflar; fiili, s覺fat覺, bir baka zarf覺 ya da t羹m c羹mleyi niteleyebilirler. Fiili tan覺mlayan i癟in; speak fluently (ak覺c覺 bir ekilde konumak) S覺fat覺 tan覺mlayan i癟in; very hot weather (very zarf oluyor, hot s覺fat) Zarf覺 tan覺mlayan i癟in;