in order to & so as to Kal覺plar覺 Kullan覺m覺

襤ngilizce s覺navlar覺na y繹nelik online soru 癟繹zmek i癟in;

logo
in order to & so as to Kal覺plar覺 Kullan覺m覺

Bir eylemi yapma amac覺 i癟in kullan覺l覺r. 襤kisi de “mek amac覺yla”, “mek i癟in” anlam覺ndad覺r.

rnek: He goes to work by bus in order to/so as to save money.

Anlam覺: Tasarruf etmek i癟in ie otob羹sle gidiyor.


bu iki bal癟 daha k覺sa olarak “to” eklinde de kullan覺lmaktad覺r ve herhangi bir anlam deiiklii olmamaktad覺r.

rnek: to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure.

Anlam覺: baar覺l覺 olmak i癟in, baar覺aya olan arzun,istein baar覺s覺zl覺k korkundan daha fazla olmal覺d覺r.

ayn覺 ekilde bu c羹mle 繹yle de olabilir;

in order tosucceed, your desire for success should be greater than your fear of failure. veya

so as tosucceed, your desire for success should be greater than your fear of failure.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *