Have to Kullan覺m覺 ve rnek C羹mleler

grammer

Have to Kullan覺m覺 ve rnek C羹mleler

“Have to” yard覺mc覺 fiildir. Bir zorunluluk ifade eden “……meli, ………..mal覺” eki eklindedir.

Ancak bu zorunluluk, konuan覺n koyduu zorunluluk deil, bir tak覺m d覺 mecburiyetlerin getirdiibir zorunluluktur.

zne’den sonra “have to” veya 羹癟羹nc羹 ah覺slar i癟in “has to” yard覺mc覺 fiilini getirdikten sonra as覺l yap覺lan ii belirtmek i癟in fiilimizi getiririz.

I have to go now. imdi gitmeliyim.
You have to go now. ” gitmelisin.
He has to go now. ” gitmeli.
She has to go now. ” gitmeli.
It has to go now. ” gitmeli.
We have to sit down. Oturmal覺y覺z.
You have to sit down. Oturmal覺s覺n覺z.
They have to sit down. Oturmal覺lar.

 


“Have to” iki ekilde olumsuz veya soru yap覺l覺r.

Olumsuz

I have not to wash the dishes. Bula覺klar覺 y覺kamam gerekmiyor. (Bu yap覺 癟ok kullan覺lm覺yor.)

I haven’t to wash the dishes.

veya

I do not have to wash the dishes. Genellikle bu yap覺 kullan覺l覺r.

I don’t have to wash the dishes.

Soru

Have I to wash the dishes?

veya

Do I have to wash the dishes?

Olumsuz Soru

Have I not to wash the dishes?

Haven’t I to wash the dishes?

veya

Do I not have to wash the dishes?

Don’t I have to wash the dishes?

 

“Have to” nun Ge癟mi Zaman olarak kullan覺lmas覺

Bu, t羹m ah覺slar i癟in “had to” dur.

I had to polish my shoes. Ayakkab覺lar覺m覺 cilalamal覺yd覺m.

You had to polish your shoes. Ayakkab覺lar覺n覺 cilalamal覺yd覺n.

He had to polish his shoes. Ayakkab覺lar覺n覺 cilalamal覺yd覺.

She had to polish her shoes. ” ”

We had to polish our shoes. Ayakkab覺lar覺m覺z覺 cilalamal覺yd覺k.

You had to polish your shoes. Ayakkab覺lar覺n覺z覺 cilalamal覺yd覺n覺z.

They had to polish their shoes. Ayakkab覺lar覺n覺 cilalamal覺yd覺lar.

Bunlar覺n “olumsuz” veya “soru” halleri iki ayr覺 ekilde yap覺l覺r.

Olumsuz

I had not to polish my shoes.

veya

I did not have to polish my shoes.

K覺saca,

I didn’t have to polish my shoes.

Soru

Had I to polish my shoes? Bu yap覺 s覺kl覺kla kullan覺lmaz.

Did I have to polish my shoes? Bu yap覺 s覺kl覺kla kullan覺l覺r.

Olumsuz Soru

Had I not to polish my shoes?

Did I not have to polish my shoes?

K覺saca,

Didn’t I have to polish my shoes?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *