Equality (…e kadar) – As … as, so … as, more than, the most kullan覺m覺

Equality

S覺fat ve Zarflarda …e kadar anlam覺na gelen eitlik yap覺s覺d覺r. Sorulabilen bir kal覺pt覺r. Yap覺 olarak as/ so………as eklindedir. Araya s覺fat veya Zarf gelir.

Olumlu: as………as

Olumsuz: as/so………as

She is as intelligent as her brather. (O kardei kadar zekidir.)

She isnt as/so intelligent as her brather. (O kardei kadar zeki deildir.)

Yukar覺daki 繹rnekte iki kiinin kar覺lat覺r覺lmas覺 vard覺r. Bu yap覺da ayr覺ca bir kiinin iki meziyati de kar覺lat覺r覺labilir.

He is as intelligent as hardworking. (O zeki olduu kadar 癟al覺kand覺r da.)


Katlamal覺 襤fadelerde

The same………..as eklindedir. ……….ile ayn覺 olarak 癟evrilir. ncekinden fark覺 araya bir isim gelmesi ve asin the samee d繹nmesidir.

The same + noun + as eklindedir.

He is the same age as Im. (O benimle ayn覺 yatad覺r.)

襤pucu: Aradaki kelimenin s覺fat/zarf m覺 yoksa isim mi olduunu tespit etmek gerekir.

 

This manager is more capable than the previous.(manager) (Bu m羹d羹r 繹ncekilerden daha yeteneklidir.)

Bu ekildeki k覺yaslamalarda ikinci isim obsiyoneldir, kullan覺lmayabilir. Onun yerine one veya ones kullan覺labilir. Burada 繹zne t羹mle癟 uyumu 繹nemlidir. Eer 繹zne tekil ise t羹mle癟 tekil (one); 繹zne 癟oul ise t羹mle癟 癟oul (ones) olacakt覺r.

This manager is more capable than the previous one. (Bu m羹d羹r 繹ncekilerden daha yeteneklidir.)

Bu zamir iki yerde kullan覺l覺r. One ones ve that those dur. Birincisi genellikle s覺fatlarla kullan覺l覺r. 襤kincisinin kullan覺m覺n覺 sonra g繹receiz.

The students are more prolific than the other ones. (Bu 繹renciler dierlerinden daha verimlidirler.)

This writer is the most distinguished that I have ever seen. (Bu yazar u ana kadar g繹rd羹羹m羹z en se癟kin yazard覺r.)

***YDSde bu yap覺n覺n 羹癟 y繹n羹 sorulabilir:

  1. the most yap覺s覺.sorulabilir.
  2. u ana kadar (ever, so far …….vb) s繹zc羹kleri sorulabilir.
  3. Present perfect yap覺s覺 sorulabilir

Present Perfect yap覺s覺 her zaman superlativede kullan覺labilir. Bu c羹mleyi ayr覺ca deiik kelimelerle birka癟 defa yaz覺p iyi kavramak gerekir. S覺navda bu iyi kavranm覺sa rahatl覺k salar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *