Coordination – C羹mle + C羹mle Yap覺lar覺

grammer

 

Aa覺da ingilizce coordinationlar ile ilgili 繹rnekler ve detayl覺 t羹rk癟e anlat覺m mevcuttur.(and, or, but, either … or, both … and, nor, not only … but, also, as well, neither … nor)

CMLE + CMLE: “COORDINATION”

  1. TANIM


C羹mleyi oluturan unsurlar birbirlerine “coordination” yolu ile baland覺klar覺nda, 癟eitli “coordinator”lar kullan覺lmaktad覺r. Bunlardan basit olanlar,

and
or
but,

kullan覺m a癟覺s覺ndan daha kapsaml覺 olanlar ise

either … or
both … and
nor, neither … nor
not only … but (also/as well)

olarak gurupland覺r覺labilir.

  1. KULLANIM VE EV襤R襤

2.1. And, or, but

Kullan覺m ve 癟eviri a癟覺s覺ndan bu 羹癟 basit “coordinator” 繹nemli sorunlar oluturmazlar.

– I wonder whether I should stay and wait or whether it is better to leave.
Kalmal覺 ve /Kal覺p beklemeli miyim yoksa / ya da /, ayr覺lmak daha m覺 iyi bilemiyorum.
“And” T羹rk癟e’ye “ve”, “y羹klem + – Ip”, ya da “,” eklinde aktar覺labilir. “Or” T羹rk癟e’ye “ya da”, “veya”, “(ve)yahut”, ya da “,” ile aktar覺labilir. “But” T羹rk癟e’ye “fakat”, “ama”, “ancak”, ya da “,” ile aktar覺labilir.

Kimi zaman “but” kelimesi “except” (= d覺覺nda, haricinde) anlam覺n覺 ta覺yabilir. Bu durumda “but” kelimesini bir y羹klem izlerse y羹klem “to” kullan覺lmadan balan覺r.

– We have no choice but resign.
襤stifa etmekten baka bir se癟eneimiz yok.

2.2. Either … or

– Either you are crazy or I know nothing.
(Ya sen 癟覺lg覺ns覺n ya da ben birey bilmiyorum! ) / Eer sen 癟覺lg覺n deilsen ne olay覺m !

– You may either stay here or (you may) go out.
襤ster burada kal ister 癟覺k.
Bu yap覺 T羹rk癟e’ye “Ya … ya da”, “襤ster … ister” yap覺lar覺 ile aktar覺l覺r.

2.3. Both … and

– The old secretary could both type excellently and take shorthand.
Eski sekreter hem kusursuz daktilo yazabiliyordu hem de steno biliyordu.
Bu yap覺 T羹rk癟e’ye “Hem … hem de”, “Gerek … gerekse” yap覺lar覺 ile aktar覺l覺r.

2.4. Nor

“Nor” kullan覺lan c羹mlede, vurgu salamak i癟in, “繹zne + y羹klem” yap覺s覺 tersy羹z edilerek devrik yap覺 oluturulur.

– He didn’t accept the offer. Nor did he refuse it.
Teklifi kabul etmedi. Red de etmedi./Reddetmedi de.
Bu yap覺 T羹rk癟e’ye “ne … ne de” ya da ” -mEdII / mEyEcEI gibi, ….. olumsuz y羹klem” eklinde aktar覺labilir.

2.5. Not only … but (also/as well)

“Nor” kullan覺lan c羹mlede olduu gibi, “Not only…” yap覺s覺yla c羹mleye balanmas覺 durumunda c羹mlede devrik yap覺 oluur.

– Not only does he play the guitar but he is a good singer (as well).
Sadece gitar 癟almakla kalmaz, iyi bir ark覺c覺d覺r da.

– They not only broke/Not only did they break into his office, (but) they also stole his computer.
Hem b羹rosuna zorla girdiler hem de bilgisayar覺n覺 癟ald覺lar.
Bu yap覺 T羹rk癟e’ye “sadece / yaln覺zca + {olumsuz / olumlu y羹klem } … bir de / ayr覺ca / 羹stelik + { olumlu / olumsuz y羹klem } yap覺s覺 ile ya da “hem … hem de” ile aktar覺l覺r.

2.6. Neither … nor

Bu yap覺da da vurgu amac覺 ile devrik yap覺 kullan覺labilir.

– We are neither aware nor (are we) fully ignorant of the subject.
Konu hakk覺nda ne bilgimiz var ne de tamamen bilgisiz durumday覺z.
Bu yap覺 T羹rk癟e’ye “ne … ne de” eklinde aktar覺labilir.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *