Concession Conjunction – Z覺tl覺k Bala癟lar覺

gramer-2

Concession Conjunction – Z覺tl覺k Bala癟lar覺

Concession taviz, 繹d羹n demektir. Gramatikal olarak z覺tl覺k anlam覺 vard覺r. Ayr覺ca bu gruba contrast bala癟lar覺 da denilebilir.

Though

Even though

Although

Despite the fact that

襤n spite the fact that

Bei de eanlaml覺 olup …..e ramen anlam覺ndad覺r. despite ve in spite of edat olup the fact that eklenmesi ile balaca d繹n羹羹rler.

Whereas

While


Bu iki z覺tl覺k balac覺 ….iken, oysa anlam覺ndad覺r. while覺n bu anlam覺 z覺tl覺k anlam覺ndaki ikendir. Yani ben ders 癟al覺覺rken o TV izliyordu 繹rneindeki gibi. Eanlaml覺 olduklar覺 i癟in ikisi 覺klarda olursa ikisi de cevap olamaz.

Howevwe + (S覺fat Zarf)

Whatever + (襤sim)

No matter + (QW)

Z覺tl覺k bala癟lar覺n覺n en 繹nemlileri bunlard覺r. Kullan覺ld覺klar覺 s繹zc羹klere g繹re ne olursa olsun gibi bir z覺tl覺k anlam覺 katarlar. YDS de kesin olarak bu 羹癟羹nden birisi (b羹y羹k bir olas覺l覺kla however) sorulur. B繹yle bir soruda bu bala癟lardan sonraki s繹zc羹羹 iyi bir rkilde et羹t etmek gerekir.

襤n spite of vigorous efforts, the two sides couldnt aggree on the border dispute. (Youn 癟abalara ramen her iki taraf s覺n覺r anlamazl覺覺nda g繹r羹 birliine varamad覺lar.)

Vigorous: youn, canl覺

Effort: 癟aba, gayret

Border: s覺n覺r

Border line: s覺n覺r hatt覺

襤n spite of the fact that the UN made vigorous efforts, the two sides couldnt aggree on the border dispute. (BMlerin youn 癟aba g繹stermesine ramen, her iki taraf s覺n覺r anlamazl覺覺nda g繹r羹 birliine varamad覺lar.)

C羹mlede her iki taraf覺n anlam olarak paralel mi, zit m覺, sonu癟 mu olduu irdelenerek uygun balaca gidilmelidir. Ayr覺ca edat bala癟 kullan覺m覺 i癟in sonras覺nda isim mi var yoksa c羹mlecik mi var eklinde c羹mle irdelenerek uygun kullan覺ma gidilir.

Howevwe + (S覺fat Zarf)

Whatever + (襤sim)

No matter + (QW)

Normalde bala癟 kullan覺m覺nda bala癟tan hemen sonra bir 繹zne vard覺r. Eer bir bala癟 kullan覺m覺nda 繹zneden 繹nce bir s繹zc羹k varsa, bala癟 mutlaka yukar覺daki 羹癟羹nden biridir. Bu yap覺da genellikle kullan覺lan ve YDSde sorulan howeverd覺r. Bu 羹癟 balac覺n kullan覺mlar覺nda 繹zneden 繹nceki s繹zc羹羹 iyi et羹t ederek uygun olan bala癟 kullan覺l覺r.

However hard he may study, he cant be succesful. (O ne kadar s覺k覺 癟al覺覺rsa 癟al覺s覺n, baar覺l覺 olamaz.)

hard覺n bala癟tan hemen sonra, 繹zneden 繹nce kullan覺ld覺覺na dikkat ediniz. Eer hard burada kullan覺lmazsayd覺 ve zarf (veya s覺fat) olmazsayd覺 however balac覺 kullan覺lamazd覺. Ayr覺ca bu bala癟lar覺n kullan覺ld覺klar覺 kelimeye g繹re anlam kazand覺klar覺na dikkat edilmelidir.

Whatever decision the goverment may take, inflat覺on seems to rise. (H羹k羹met hangi karar覺 al覺rsa als覺n, enflasyonun y羹kselecei g繹r羹n羹yor.)

Bu bala癟lar覺n sonralar覺nda kullan覺lan s繹zc羹k iyi et羹t edilmelidir. rnein sonu sion, tion, 癟oul eki s, ance, ent gibi ekler ile biten s繹zc羹kler isimdirler. Sonu ly ile bitenler zarft覺rlar. Bu ekilde bala癟 sonras覺 s繹zc羹kler iyi et羹t edilerek uygun bala癟 kullan覺m覺na gidilmelidir.

No matter what he does, he cant persuade us. (O ne yaparsa yaps覺n bizi ikna edemez.)

However reach he may be, he is unlikely to be happy. (O ne kadar zengin olursa olsun, onun mutlu olmas覺 muhtemel deildir.)

Whatever suggestion they may propose, this program is not likely to succeed. (Onlar hangi 繹nerileri 繹nerirlerse 繹nersinler, bu program覺n baar覺l覺 olmas覺 muhtemel deildir.)

No matter where he runs away, the police will eventually catch him. (O nereye ka癟arsa ka癟s覺n, polis sonunda onu yakalayacak.)

Eventual: olas覺

Eventually: sonunda

Sooner or later: er ge癟

Eer bu bala癟lardan sonraki s繹zc羹k bo b覺rak覺larak sorulursa (ki buYDSde sorulmaz.) kullan覺lan balaca g繹re bu s繹zc羹羹n isim, bala癟 veya QW olduunu tespit ederiz. Peki hangi durumda zarf, hangi durumda s覺fat kullan覺r覺z? Eer balac覺n kullan覺ld覺覺 c羹mleciin fiili linking verb ise s覺fat; deilse zarf kullan覺l覺r.

However ………………..she may sign, she will nat be selected. (O ne kadar iy ………….s繹ylerse s繹ylesin, se癟ilemeyecek.)

Good Well Goodness

Good s覺fat, Well zarf, Goodness isimdir. Bala癟 however olduu i癟in s覺fat veya zarf kullan覺lmal覺d覺r. Bala癟 c羹mleciinin fiili linking fiil olmad覺覺 i癟in de zarf kullan覺lmal覺 diye bolua gelecek s繹zc羹羹 se癟iyoruz.

The control groups results were favourable, whereas the patient groups results were unfavourable. (Kontrol grubunun sonu癟lar覺 olumluydu, oysa hasta grubunun sonu癟lar覺 olumsuzdu.)

The control groups results were favourable, while the patient groups results were unfavourable. (Kontrol grubunun sonu癟lar覺 olumluydu, oysa hasta grubunun sonu癟lar覺 olumsuzdu.)

Whereas ve While eanlaml覺 olup birbirlerinin yerine kullan覺labilirler. Yukar覺daki iki c羹mlenin anlam覺 g繹r羹ld羹羹 gibi ayn覺d覺r. Ayr覺ca bu iki balac覺n kullan覺m覺ndaki virg羹le dikkat ediniz. Bu iki bala癟 Connecting Conjunction bala癟lar覺 ile ayn覺 kullan覺ma sahiptirler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *