Cleft Sentences Kullan覺m覺 (Cleft C羹mle Yap覺lar覺)

1396435034_1396381163741

Cleft Sentences Kullan覺m覺 (Cleft C羹mle Yap覺lar覺)

Konuurken ses tonumuzu y羹kselterek c羹mlenin istediimiz b繹l羹m羹n羹 vurgulayabiliriz. Yaz覺l覺 dilde ise bu vurguyu c羹mlenin 繹elerinin yerlerini deitirerek yapar覺z. T羹rk癟e yaz覺l覺 dilde genellikle vurgulanmak istenen kelime fiilden 繹nce getirilir. 襤ngilizce’de de buna benzer bir durum vard覺r. Bu ekilde yap覺lan c羹mleler“cleft sentences”olarak adland覺r覺l覺r.

 

Cleft kelimesi cleave fiilinin ge癟mis kullan覺m覺d覺r.cleavekesmek, b繹lmek, yarmak anlamlar覺na gelir. Cleft c羹mlelerini 繹ncelikle vurgu i癟in veya farkl覺 yap覺lar ile 癟eitlilik salamak i癟in kullan覺r覺z.
“Kardeim dolaptaki tatl覺y覺 yemi”c羹mlesinde kardeimin yediini vurgulamak istersem, s繹zl羹 dilde onu biraz daha y羹ksek sesle s繹ylerim veya daha yava s繹ylerim. Yaz覺l覺 dilde ise kardeimin yediini vurgulamak i癟in fiilden 繹nce getiririm.“Dolaptaki tatl覺y覺 kardeim yemi.”

 


 

襤ngilizce’ ye bakt覺覺m覺zda ayn覺 ekilde:
“My brother ate the sweet in the refrigetator,”c羹mlesini s繹ylerken“my brother”kelimesini daha y羹ksek sesle veya daha yava s繹yleyerek vurgulayabiliriz.
Bu vurguyu yaz覺l覺 dilde cleft c羹mleler ile yapar覺z. Cleft c羹mlede vurgulamak istediimiz kelimeyi tan覺mlay覺c覺 olarak c羹mlenin ba覺na getiririz. Tan覺mlay覺c覺 c羹mleler bildiiniz 羹zere“to be”formlar覺d覺r. Ve bu tan覺mlay覺c覺 c羹mleden sonra“who, when, what, which, whom, where”gibi a癟覺klama yapmam覺za yarayan kelimeleri kullan覺r覺z.
C羹mlemiz ge癟mi zamanda olduu i癟in“was/were”ikilisinden uygun olan覺 se癟eriz.

“It was my brother who ate the sweet in the refrigerator.”

Dediimizde tatl覺y覺 kardeimin yediini vurgulam覺 oluruz.
“Is, am, are”kullanmam覺z gereken durumlar u andaki olaylar i癟in ge癟erlidir.

“Serpil sends Ahmet a letter on Sundays.”

C羹mlesinde“a letter”kelimesini vurgulamak i癟in baa getiririz.

“It is a letter which Serpil sends Ahmet on Sundays.”

Bu ekilde c羹mlenin istediimiz 繹esini vurgulayabiliriz. Ahmet’ i vurgulamak i癟in:

“It is Ahmet to whom Serpil sends a letter on Sundays.”

Serpil’ i vurgulamak i癟in:

“It is Serpil who sends a letter to Ahmet on Sundays.”

G羹n羹 vurgulamak i癟in:

“It is on Sundays when Serpil sends Ahmet a letter.”

Deriz.
Aa覺daki c羹mlelerdeki yanlar覺nda parantez i癟inde yaz覺l覺 olan kelimeleri vurgulamay覺 deneyiniz…
  • Alev solved the hard problem. (the problem)
  • They need our help to overcome this. (our help)
  • I want him to listen to the radio carefully. (the radio)
  • They would like to create a new project. (a new project)
  • It wasthe hardproblem that Alev solved.
  • It isour helpthat they need to overcome this.
  • It isthe radiowhich I want him to listen to carefully.
  • It isa new projectthat they would like to create.
襤stediimiz kelimeleri yukar覺daki kal覺plarla vurgulayabileceimiz gibi daha deiik yap覺lar kullanarak da vurgu c羹mleleri oluturabiliz.
Bunlardan ilki“what”ve“to be”kullan覺larak yap覺lan vurgu c羹mleleridir.
WhatAlev solvedwasthe hard problem.(Alevin 癟繹zd羹羹 problem en zor problemdi))
Whatthey needisour help to overcome this.(Bunun 羹stesinden gelmek i癟in ihtiya癟lar覺 olan ey bizim yard覺m覺m覺z.)
Whatthey would like to createisa new project.(Yaratmak isteyecekleri ey yeni bir proje.)
Kiileri ya da nesneleri vurgulad覺覺m覺z覺 daha specific hale getirmek istersek de c羹mleyi“the person that/who’ve“the thing that’gibi kal覺plar kullanarak da yazabiliriz.
The person to whomyou should ask to complete the projectisMetin.(Projeyi bitirmesini isteyecein kii Metin.)
The thing thatI want him to listen towasthe radio.(Ondan dinlemesini istediim ey radyoydu.)
The thing thatis important than anything elseisyour health.(Hereyden daha 繹nemli olan ey senin sal覺覺n.)
Eer belirli tek bireye younlamak, dikkat 癟ekmek istiyorsan覺z bazen“what’yerine“all’kullanmak 癟ok etkili olur.
I want a new job for myself.
AllI want for myselfisa new job.(Kendim i癟in istediim tek ey yeni bir i.)
A new jobis allI want for myself.(Yeni bir i kendim i癟in istediim tek ey.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *