Causative Konu Anlat覺m覺 – 襤ngilizce Ders Notlar

gramer-2

Causative Konu Anlat覺m覺 – 襤ngilizce Ders Notlar

Ettirgenlik kipidir. 襤ngilizce d覺覺nda dier dillerde yap覺s覺 basittir ama ingilizcede biraz karma覺kt覺r. Ettirgenlik, bir eylemi bakas覺na yapt覺rmak demektir. T羹rk癟ede bu tir eki ile salan覺r, ayr覺 bir fiil yap覺s覺 yoktur. kestirdim, diktirdim, sildirdim… gibi.

襤ngilizcede ise Have, Make, Get olmak 羹zere ettirgenlii salayan 羹癟 fiil vard覺r. Bu fiiller, modallar gibi 癟al覺arak belli bir kurala g繹re temel fiillerden 繹nce yaz覺larak ettirgenlik salam覺 olurlar. Ettirgenlik, bir eylemi bakas覺na yapt覺rmakt覺r demitik. Peki, birine yapt覺r覺lacak eylem para ile yapt覺r覺labilir, rica ile yapt覺r覺labilir, zorla yapt覺r覺labilir. T羹rk癟ede bunu salayan art覺 bir ek veya fiil yoktur. C羹mlenin anlam覺na g繹re rica ile mi, zorla m覺 veya para ile mi yapt覺r覺ld覺覺 anla覺l覺r.


襤ngilizcede ise bu n羹ans fark覺n覺n kullan覺m覺, baz覺 istisnalar hari癟 繹yledir:

Have: Birine rica ile bir ey yapt覺rmak.

Make: Birine zor ile bir ey yapt覺rmak

Get: Birine para ile bir ey yapt覺rmak

Bu ayr覺nt覺 YDSs覺nav覺 i癟in 繹nemli deildir. S覺navda b繹yle bir ay覺r覺ma dayal覺 soru gelmez.

Bakas覺na bir eylemi yapt覺r覺rken bu eyleme maruz kalan bir nesne vard覺r. rnein arabam覺 tamir ettirdim derken, yapt覺rd覺覺n覺z tamir etme eylemine maruz kalan arabad覺r. Bu nesneyi herhangi bir nesne olarak Something ile g繹sterirsek;

Have

Make + Sth + V3

Get

Causativein ingilizcedeki bu yap覺s覺nda, yapt覺r覺lan eylemin kime yapt覺r覺ld覺覺 belli deildir. rnein, Sa癟覺m覺 kestirdim dediinizde, sa癟 kesme eylemini kimin yapt覺覺 belli deildir. 襤te ingilizcede yukar覺daki kullan覺m b繹yledir.

I have my hair cut. (Ben sa癟覺m覺 kestiririm)

Sth V3

I had my hair cut. (……kestirdim.)

Men have their ears pierced. (Erkekler kulaklar覺n覺 deldirirler.)

I will have my hair cut. (……kestireceim.)

I have had my hair cut. (……kestirmiim.)

I had had my hair cut. (……kestirmitim.)

I am having my hair cut. (……kestiriyorum.)

I was having my hair cut. (……kestiriyordum.)

I will have had my house repaired. (………tamir ettirmi olacaa覺m.)

You could got your tyres changed. (Tekerleklerinizi deitirebilirdiniz.)

He will have the patient operated. (O hastay覺 ameliyat ettirecek.)

We can not make our voice heard. (Sesimizi duyuram覺yoruz.)

***NOT: G繹r羹ld羹羹 gibi Causative yap覺s覺 t羹m zamanlar i癟in uygulanabilir. Ayr覺ca t羹m modallar i癟in de uygulanabilir. al覺覺rken, bu yap覺y覺 t羹m modal ve zamanlara uygulayarak 癟al覺mak daha verimli olacakt覺r.

I must have my hair cut. (……kestirmeliyim.)

I can have my hair cut. (……kestirebilirim.)

***Not: S覺navda veya okurken Causative yap覺s覺n覺 g繹rebilmek 繹nemlidir. Eer have, make, getten sonra bir nesne var ve sonras覺nda V3 varsa bu Causativedir diyoruz.

He got his car repaired. (O arabas覺n覺 tamir ettirdi.)

He had got his car repeared. (………..tamir ettirmiti.)

We shall get room cleaned. (Oday覺 temizleteceiz.)

My father had his eyes examined. (Babam g繹zlerini kontrol ettirdi.)

We had had a pool built in our garden. (Bah癟emizde bir havuz ina ettirmitik.)

The teacher will have a composition written. (retmen bir kompozisyon yazd覺racak.)

Neden V3 Kullan覺lmaktad覺r?????

Causative yap覺s覺n覺 ezbere deil de mant覺覺n覺 kavramak eklinde 繹renmek a癟覺s覺ndan bu soruyu cevaplamak 癟ok 繹nemlidir.

…………….a composition written. derken yazma eylemini a compositionyapm覺yor; buna maruz kal覺yor, etkileniyor. rnek olarak yukar覺da verilen dier c羹mlelerin de mant覺覺 b繹yledir. Yani Causative kullan覺m覺nda nesne zamiri konumundaki s繹zc羹k, sonras覺ndaki eylemi yapm覺yor, ona maruz kal覺yorsa, bu eylem V3 olma durumundad覺r. Bu 繹zelliklerden dolay覺 ettirgenliin bu ekildeki kullan覺m覺na Passive Causative denir. Ama bu tart覺ma konusudur. As覺l Passive Causative yap覺s覺 bu deildir. Daha sonra bize anlat覺lacakt覺r.

Peki V3 yarine V1 kullan覺l覺rsa ne anlama gelir? Eer Causative yap覺da nesne zamirinden sonra V1 kullan覺l覺rsa nesne zamirinin V1 i ger癟ekletirdii anlam覺na gelir ki bu da aktiflik durumu olduu i癟in ettirgenliin bu yap覺s覺na daActive Causative denir. Form羹lsel olarak bunu ifade edecek olursak:

Have

Make +So+ V1 +Sth eklinde olur.

Get

***Not: Active Causative yap覺s覺nda 癟ok 繹nemli bir 繹zellik var ki YDSde sorulan bir ayr覺nt覺d覺r. Bu kullan覺mda Get, to ile birlikte kullan覺l覺r. Yani Get bu kullan覺mda fiili Full Infinitive olarak ister.

I had a doctor test my eyes. (G繹zlerimi bir doktora kontrol ettirdim.)

We could have had him translate our article. (Makalemizi ona 癟evirtebilirdik.)

We could have had our article. translated (Makalemizi 癟evirtebilirdik.)

***Not: Son c羹mlede passivelik olduu i癟in c羹mle sonuna by him gibi bir ifade ekliyebiliriz.

I got a mechanic to repaire my car. (Arabam覺 bir motorcuya tamir ettirdim.)

***Not: Getin bu kullan覺mda to ile birlikte kullan覺ld覺覺na dikkat ediniz.

They must have gotten their roof repaired. (Evlerinin 癟at覺s覺n覺 tamir ettirmi olmal覺lar.)

We should get a repairman to fix the plug. (Prizi bir tamirciye tamir ettirmemiz gerekir.)

Fix: tamir etmek, saptamak, d羹zenlemek

Mechanic: tamirci, teknisyen, motorcu.

Plug: priz

They had to get a mechanic to test the motor. (Onlar覺n motoru bir tamirciye kontrol ettirmeleri gerekir.)

***Not: nemli olan okurken veya soru 癟繹zerken Causative yap覺s覺n覺 g繹rmektir.

You can not make me tell the secret. (Bana s覺rlar覺 s繹yletemezsiniz.)

We had our baby vaccinated. (ocuu a覺latt覺k.)

Vaccinate: a覺lamak

Their family had to have the patient operated. (Ailesinin hastay覺 ameliyat ettirmesi gerekti.)

You must have your tooth filled. (Dilerinizi doldurtmal覺s覺n覺z.)

They had to have someone mend their roof. (Evlerinin 癟at覺s覺n覺 birine tamir etirmek zorunda kald覺lar.)

***Not: V1 ve V3 kullan覺m覺, 繹ncesindeki nesne bunlara maruz mu kal覺yor yoksa bunlar覺 yapan m覺d覺r? ay覺r覺m覺na g繹re yaz覺l覺r. V1 kullan覺m覺nda, 繹ncesindeki nesne V1 i ger癟ekletiriyor demektir. V3 te ise 繹ncesindeki nesne V3 e maruz kal覺yor demektir. Ay覺r覺m bu mant覺k ile yap覺l覺r. Form羹lsel olarak ezberlemekten ziyade mant覺覺n覺 kavramak daha iyidir. 羹nk羹 form羹le uymayan baz覺 istisnalar da vard覺r.


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/sentence/sinavingilizce.com/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 40

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sentence/sinavingilizce.com/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *