YDS için Bilinmesi Gereken Bağlaçlar Listesi

YDS için Bilinmesi Gereken Bağlaçlar Listesi


 

Bağlaç Anlamı
although e rağmen, e karşın, fakat
apart from … den başka
as long as … dığı sürece, … kadar uzun
as soon as … ar … maz
because …dığı için, …den dolayı
despite …e rağmen, (devamında cümle almaz dikkat!!)
even if … sa bile
even so böyle olsa bile
even though … e rağmen, … e karşın
on behalf of …ın adına
only if ancak, eğer …sa
otherwise yoksa, aksi takdirde
owing to …den dolayı, …sayesinde
rather daha ziyade, oldukça
rather than … den ziyade
so that …sın diye
so … that öylesine … ki
still hala, yine de
except for …den başka, …ın dışında, hariç
in accord with … ile uyumlu
in case …r diye
in order that …sın diye ( so that ile aynı anlamda)
in order to …mek için (V1)
instead bunun yerine
instead of …ın yerine
likewise benzer şekilde
on account of …den dolayı, yüzünden
thanks to …sayesinde
therefore bu yüzden
though …e rağmen, … sa bile
unless …medikçe
unlike …ın aksine
until …e kadar
whereas oysa, iken (tam zıtlık)
while …ken, …oysa,…e rağmen
yet henüz, fakat

 

 

Kaynak: twitter/seyfihoca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *