2013 İlkbahar YDS 4. Bağlaç ve Preposition Sorusu ve Çözümü

Soru: Animals trapped in a stone called ‘amber’ are sometimes so well preserved that they look —- they have just died.

A) so that
B) in case
C) as though
D) even if
E) now that

 


Çözüm: Doğru Cevap: C

so that : ki, onun için
in case : olması halindei durumunda
as though : güya, sanki
even if : sa bile
now that : için, çünkü

Soruda hayvanları yakalamak için kurulan tuzaklardan bahsetmektedir.

amper” adı verilen tuzaklar o kadar iyi korunuyordu ki onlar sadece öldürmek istiyor gibi görünüyordu.

Burada “as though” ifadesi güya, sanki anlamındadır. look as thoug sık kullanılan bir kalıptır. gibi görünmek anlamındadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *